Thủ tục đăng ký bản thông báo sản phẩm
Đối với một số sản phẩm thực phẩm đáng chú ý là được nhà nước lý lẽ thì tổ chức, cá nhân phát triển, buôn bán loại mặt hàng này phải thực hiện thủ tục đăng ký bản thông báo mặt hàng đó với cơ quan co thẩm quyền. Vậy trình tự, thủ tục đăng ký bản thông báo sản phẩm được tiến hành như nào, có những để ý gì? Công ty luật Việt An xin tư vấn để quý khách hàng tham khảo.

>>>xem thêm: quy trình công bố thực phẩm
Mặt hàng phải đăng ký bản báo cáo mặt hàng
Điều 6 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật an ninh vệ sinh thực phẩm nguyên tắc cơ quan, cá nhân sản xuất, buôn bán thực phẩm phải đăng ký bản thông báo mặt hàng đối với các mặt hàng sau đây:
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đáng chú ý là.
Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng Bởi Bộ Y tế quy định.

Trình tự, thủ tục đăng ký bản lên tiếng sản phẩm
Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký bản lên tiếng mặt hàng
tổ chức, cá nhân phát triển, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản lên tiếng sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công online hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ bao gồm:
Nộp đến Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép áp dụng trong thực phẩm Do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;
Nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho cơ chế ăn thú vị là, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;

Trong trường hợp cơ quan, cá nhân phát triển nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố mặt hàng của cả Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Vì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định thì cơ quan, cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế hoặc sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của tổ chức nào thì nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan tiếp nhận đó. (hóa chất e-chem)

Lưu ý: Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở tạo ra trở lên cùng tạo ra một mặt hàng thì tổ chức, cá nhân chỉ làm thủ tục đăng ký bản lên tiếng sản phẩm tại một tổ chức quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất Do cơ quan, cá nhân lựa chọn (trừ những sản phẩm đăng ký tại Bộ Y tế). Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký thì các lần đăng ký tiếp theo phải đăng ký tại tổ chức đã lựa chọn.

Tổ chức có thẩm quyền thực hiện thẩm định hồ sơ đăng ký trong thời hạn cụ thể.
Hồ sơ đăng ký bản báo cáo sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có chức năng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép áp dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm Bởi Bộ trưởng Bộ Y tế nguyên tắc, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho cơ chế ăn đặc biệt, mặt hàng dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký bản báo cáo mặt hàng đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe được thực hiện trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

View more random threads: