Beep Beep 1080i Blu-ray AVC PCM 2.0

Girls' Generation

[Music - Video]
(Tae Yeon, Tiffany, Yuri, Sunny, Jessica, Yoona, Seo Hyun, Hyo Yeon, Soo Young)


Mã:
Girls' Generation - Beep Beep 1080i Blu-ray AVC PCM 2.0

RELEASE SIZE..: 991 MiB
RUNTIME.......: 3mn 52s
VIDEO CODEC...:  High@L4.1
FRAMERATE.....: 29.970 fps
BITRATE.......: 32.1 Mbps
RESOLUTION....: 1280 x 1080
AUDIO.........: PCM - 2 304 Kbps - 48.0 KHz

1 link never dieLink đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.

View more random threads: