1. Lk: Con Đường Xưa Em Đi, Xin Anh Giử Trọn Tình Quê - Trường Vũ, Như Quỳnh
2. Chia Xa - Trường Vũ
3. Không Giờ Rồi - Trường Vũ, Như Quỳnh
4. Tiếng Hát Chim Đa Đa - Như Quỳnh
5. Trên Lối Nhỏ - Trường Vũ
6. Chiều Bên Đồi Sim - Trường Vũ, Như Quỳnh
7. Hoa Tím Bằng Lăng - Trường Vũ
8. Xin Đừng Trách Đa Đa - Như Quỳnh
9. Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương - Trường Vũ, Như Quỳnh
10. Xin Tròn Tuổi Loạn - Trường Vũ
11. Thành Phố Sương Mù - Như Quỳnh
12. Trăng Rụng Xuống Cầu - Trường Vũ, Như Quỳnh
13. Tấm Ảnh Ngày Xưa - Trường Vũ
14. Hẩm Hiu Một Mình - Như Quỳnh
15. Lk: Sao Không Thấy Anh Về, Nén Hương Yêu - Trường Vũ, Như Quỳnh
16. Người Ngoài Phố - Như Quỳnh
17. Thư Cho Vợ Hiền - Trường Vũ
18. Đính Ước - Trường Vũ, Như Quỳnh
19. Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi - Như Quỳnh
20. Nhớ Người Yêu - Trường Vũ, Như Quỳnh


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.