GALA NHẠC VIỆT 5 . XUÂN ĐẤT VIỆT -TẾT QUÊ HƯƠNG

Mã:
RELEASE NAME..: Gala.Nhac.Viet.5.2015.NTSC.DD2.0.x264-TayTO
RELEASE DATE..: Jan 31, 2015
RELEASE SIZE..: 4.13 GiB
RUNTIME.......: 4h 25mn
VIDEO CODEC...: x264, 2pass, L3.1 
FRAMERATE.....: 29.970 fps
BITRATE.......: 2 000 Kbps
RESOLUTION....: 720x480 (853x480)
AUDIO.........: Vietnamese AC3 2.0@224 Kbps
SUBTITLES.....: No
CHAPTERS......: Yes, Named (Vietnamese)
SOURCE........: Gala.Nhac.Viet.5.2015.DVD5 (Thanks ATN)

Note: Advertising was trimed

x264 iNFO

Pass 1

x264 [info]: frame I:5446 Avg QP:20.07 size: 43879
x264 [info]: frame P:149751 Avg QP:21.41 size: 15025
x264 [info]: frame B:321571 Avg QP:23.19 size: 4647
x264 [info]: consecutive B-frames: 5.5% 8.2% 38.5% 21.3% 13.0% 11.8% 1.3% 0.3%
x264 [info]: mb I I16..4: 15.6% 0.0% 84.4%
x264 [info]: mb P I16..4: 16.7% 0.0% 0.0% P16..4: 68.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:14.9%
x264 [info]: mb B I16..4: 2.7% 0.0% 0.0% B16..8: 27.1% 0.0% 0.0% direct:17.5% skip:52.6% L0:26.7% L1:37.9% BI:35.4%
x264 [info]: final ratefactor: 19.38
x264 [info]: direct mvs spatial:100.0% temporal:0.0%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 56.1% 81.8% 42.8% inter: 22.9% 26.5% 3.9%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 37% 25% 26% 12%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 30% 21% 11% 6% 6% 7% 5% 7% 6%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 43% 23% 26% 8%
x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:8.3% UV:6.1%
x264 [info]: kb/s:2003.17

encoded 476768 frames, 188.80 fps, 2003.17 kb/s, 3798.8 MB
x264 [info]: ended at Thu Jan 29 21:05:22 2015
x264 [info]: encoding duration 0:42:05

Pass 2

x264 [info]: frame I:5446 Avg QP:18.94 size: 45719
x264 [info]: frame P:149751 Avg QP:21.33 size: 14919
x264 [info]: frame B:321571 Avg QP:23.10 size: 4645
x264 [info]: consecutive B-frames: 5.5% 8.2% 38.5% 21.3% 13.0% 11.8% 1.3% 0.3%
x264 [info]: mb I I16..4: 4.9% 87.7% 7.4%
x264 [info]: mb P I16..4: 1.7% 15.5% 0.8% P16..4: 32.8% 20.5% 12.0% 0.0% 0.0% skip:16.8%
x264 [info]: mb B I16..4: 0.3% 1.7% 0.1% B16..8: 26.3% 10.4% 2.8% direct: 6.9% skip:51.6% L0:32.8% L1:42.3% BI:24.9%
x264 [info]: 8x8 transform intra:85.6% inter:72.5%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 78.4% 90.6% 59.9% inter: 21.9% 29.3% 11.0%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 29% 22% 12% 37%
x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 27% 19% 24% 4% 4% 6% 4% 6% 6%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 31% 17% 12% 5% 8% 9% 6% 7% 5%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 42% 24% 24% 10%
x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:8.3% UV:6.1%
x264 [info]: ref P L0: 65.3% 14.4% 15.2% 4.7% 0.3%
x264 [info]: ref B L0: 89.6% 8.6% 1.7%
x264 [info]: ref B L1: 95.4% 4.6%
x264 [info]: kb/s:1999.94

encoded 476768 frames, 100.92 fps, 1999.94 kb/s, 3792.7 MB
x264 [info]: ended at Thu Jan 29 22:24:23 2015
x264 [info]: encoding duration 1:18:44


1 link Fshare ~4.12GB


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Tenlua


4Share


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.Sub

có sẵn
View more random threads: