Cuoi Voi Bao Chung Ve Que Ngoai 2015 NTSC DVD DD2.0 x264-TayTO

{Đã Cắt Bỏ Quảng Cáo}
Disc 01
01. Chuyện Bên Lề
02. Cướp Dao
03. Dê Xồm Gâp Nạn
Disc 02
01. Tâng Bốc
02. Tình Cha
03. Về Quê Ngoại
04. Về Quê NộiMã:
Release info

RELEASE NAME..:Cuoi.Voi.Bao.Chung.Ve.Que.Ngoai.2015.NTSC.DVD.DD2.0.x264-TayTO
RELEASE DATE..: Feb 03, 2015
RELEASE SIZE..: 2.23 GiB
RUNTIME.......: 2h 23mn
VIDEO CODEC...: x264, 2pass, L3.1 
FRAMERATE.....: 29.970 fps
BITRATE.......: 2 000 Kbps
RESOLUTION....: 720x480 (853x480)
AUDIO.........: Vietnamese AC3 2.0@224 Kbps
SUBTITLES.....: No
CHAPTERS......: Yes, Named (Vietnamese)
SOURCE........: Live.Show.Bao.Chung-Ve.Que.Ngoai.DVD5 (Thanks ATN)

Note: Advertising was trimed

x264 iNFO

Pass 1

x264 [info]: frame I:2473 Avg QP:19.80 size: 51100
x264 [info]: frame P:63842 Avg QP:21.27 size: 16822
x264 [info]: frame B:191097 Avg QP:23.34 size: 4996
x264 [info]: consecutive B-frames: 3.1% 4.3% 12.8% 31.5% 12.9% 32.4% 2.2% 0.8%
x264 [info]: mb I I16..4: 9.3% 0.0% 90.7%
x264 [info]: mb P I16..4: 9.0% 0.0% 0.0% P16..4: 78.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  skip:12.6%
x264 [info]: mb B I16..4: 0.9% 0.0% 0.0% B16..8: 26.8% 0.0% 0.0% direct:19.5% skip:52.8% L0:21.9% L1:38.6% BI:39.5%
x264 [info]: final ratefactor: 18.37
x264 [info]: direct mvs spatial:100.0% temporal:0.0%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 74.2% 77.4% 47.6% inter: 24.7% 18.5% 2.5%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 42% 20% 27% 12%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 28% 17% 9% 7% 7% 9% 6% 9% 7%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 44% 19% 29% 8%
x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:2.1% UV:1.0%
x264 [info]: kb/s:2007.23

encoded 257412 frames, 17.83 fps, 2007.23 kb/s, 2055.2 MB
x264 [info]: ended at Mon Feb 02 17:31:21 2015
x264 [info]: encoding duration 4:00:39

Pass 2

x264 [info]: frame I:2473 Avg QP:18.75 size: 56480
x264 [info]: frame P:63842 Avg QP:21.22 size: 16859
x264 [info]: frame B:191097 Avg QP:23.47 size: 4874
x264 [info]: consecutive B-frames: 3.1% 4.3% 12.8% 31.5% 12.9% 32.4% 2.2% 0.8%
x264 [info]: mb I I16..4: 1.7% 69.0% 29.3%
x264 [info]: mb P I16..4: 0.5% 6.3% 1.4% P16..4: 45.0% 22.4% 14.6% 0.0% 0.0%  skip: 9.8%
x264 [info]: mb B I16..4: 0.0% 0.4% 0.1% B16..8: 32.6% 7.6% 2.4% direct: 7.0% skip:49.8% L0:29.0% L1:45.4% BI:25.6%
x264 [info]: 8x8 transform intra:73.5% inter:48.1%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 87.2% 89.4% 66.3% inter: 24.5% 25.9% 10.1%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 35% 18% 11% 36%
x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 25% 15% 13% 5% 7% 10% 7% 10% 8%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 27% 13% 9% 6% 9% 12% 7% 10% 6%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 44% 19% 27% 11%
x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:2.1% UV:1.0%
x264 [info]: ref P L0: 62.1% 14.9% 17.6% 5.3% 0.1%
x264 [info]: ref B L0: 91.0% 7.4% 1.6%
x264 [info]: ref B L1: 96.1% 3.9%
x264 [info]: kb/s:2000.13

encoded 257412 frames, 24.97 fps, 2000.13 kb/s, 2047.9 MB
x264 [info]: ended at Mon Feb 02 20:23:25 2015
x264 [info]: encoding duration 2:51:49[video=youtube;D7q5v4gZLIE]

Link FSHARE:
Bạn nhấn nút Thanks, sau đó nhấn F5 để lấy link nhé!
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.

View more random threads: