[Ca Nhạc & Karaoke] The Best Of Nguyên Khang & Diễm Liên [DVD9.ISO]

List :


1. Mai Tôi Đi - Nguyên Khang & Diễm Liên
2. Tưởng Niệm - Nguyên Khang
3. Sợi Tóc - Diễm Liên
4. Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không - Nguyên Khang & Diễm Liên
5. Khi Xưa Ta Bé - Nguyên Khang & Diễm Liên
6. LK Kỳ Diệu & Anh Còn Nợ Em - Nguyên Khang & Diễm Liên
7. Dòng Đời - Nguyên Khang
8. LK Bây Giờ Tháng Mấy & Tuổi Xa Người - Nguyên Khang & Diễm Liên
9. Rong Rêu - Nguyên Khang
10. LK Gởi Gió Cho Mây - Nguyên Khang & Diễm Liên
11. LK Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên & Tiếng Dương Cầm - Nguyên Khang & Diễm Liên
12. Trời Chưa Muốn Sáng - Nguyên Khang & Diễm Liên
13. Vũng Lầy Của Chúng Ta - Nguyên Khang & Diễm Liên
14. Lệ Đá - Nguyên Khang & Diễm Liên
15. Chấp Nhận - Diễm Liên
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Nguồn : DVD Sưu Tầm