Link Fshare: Disc 1

Link Fshare: Disc 2

Xem thêm:
Phim cổ tích Việt Nam (Trọn bộ 19 đĩa) - DVDrip

BCHTH (Special Edition) Quê Hương Mùa Xuân 2015