[COLOR=rgb(44, 44, 44)][IMG]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-EmTKIrf_vS0%2FVNcynLOzlrI%2FAAAAAAAAJ38%2F17zkXdHY Ezg%2Fs1600%2Fdvd-hoang-oanh-chuyen-di-ve-sang-www.key4vip.info.jpg&container=blogger&gadget=a&re writeMime=image%2F*[/IMG]

1. Nhớ Nhau Hoài/ Người Ngoài Phố - Hoàng Oanh
2. Chiều Cuối Tuần - Hoàng Oanh
3. Mùa Xuân Trên Cao/ Tâm Sự Ngày Xuân - Hoàng Oanh, Trung Chỉnh
4. Những Đóm Mắt Hỏa Châu - Hoàng Oanh, Trung Chỉnh
5. Chuyến Đi Về Sáng - Hoàng Oanh, Trung Chỉnh
6. Chuyến Đò Vĩ Tuyến - Hoàng Oanh
7. Câu Chuyện Đầu Năm - Hoàng Oanh
8. Anh Đi Chiến Dịch - Hoàng Oanh
9. Những Con Đường Trắng - Hoàng Oanh
10. Nữa Đêm Biên Giới - Hoàng Oanh
11. Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy - Hoàng Oanh
12. Hoa Xuân - Hoàng Oanh
13. Trộm Nhìn Nhau - Hoàng Oanh
14. Ngày Trở Về - Hoàng Oanh
[/COLOR]
[COLOR=rgb(44, 44, 44)]
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
[/COLOR]​

View more random threads: