[Karaoke] Người Đẹp Bình Dương Karaoke 22 - Qua Lối Nhỏ [DVD5.ISO]List:


1. Qua Lối Nhỏ - Mạnh Quỳnh
2. Chuyện Tình Lan Và Điệp - Quang Bình & Trang Thanh Lan
3. Đoạn Cuối Tình Yêu - Mạnh Quỳnh
4. Ngày Xưa Anh Nói - Diễm Thúy
5. Ai Khổ Vì Ai - Mạnh Quỳnh
6. Lan Và Điệp 2 - Trang Thanh Lan
7. Mai Lỡ Mình Xa Nhau - Mạnh Quỳnh
8. Mưa Đêm Ngoại Ô - Hoàng Dũng
9. Đêm Lang Thang - Mạnh Quỳnh
10. Xin Làm Người Xa Lạ - Mạnh Quỳnh
11. Lan Và Điệp 3 - Quang Bình & Trang Thanh Lan
12. Đoạn Buồn Đêm Mưa - Mạnh Quỳnh
13. Hoa Trinh Nữ - Hoàng Dũng
14. Sầu Tím Thiệp Hồng - Mạnh Quỳnh
15. Tình Có Như Không - Thái Thảo
16. Mất Nhau Rồi - Mạnh Quỳnh
17. Duyên Tiền Định - Lâm Quốc Hùng
18. Căn Nhà Dĩ Vãng - Mạnh Quỳnh
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Nguồn : DVD Sưu Tầm

View more random threads: