DVD Hài Tết THẦY BÓI - Phim Hài Tết Chiến Thắng - Trọng Nguyên

Một bộ phim hài khá hay về đề tài thầy bói do nghệ sĩ hài Chiến Thắng thể hiện. Mời các bạn thưởng thức.


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.