[COLOR=rgb(44, 44, 44)]
Tác giả: Dương Trung Hiếu.
Số lượng: 31 VCD + 1 DVD
Ngôn Ngữ: Việt Nam
Dung lượng: 19.4GB

Nội dung: Bạn đang tìm tài liệu để học Photoshop, vậy bộ giáo trình này sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ. Với bộ giáo trình Photoshop của HS Dương Trung Hiếu bạn có thể trở thành master trong giới design. Bộ giáo trình này khá đầy đủ, dạy dễ hiểu và đi từ những cái đơn giản nhất, giúp bạn nắm bắt được kiến thức cần có.Đây có thể nói là một bộ giáo trình quý giá, đang được mọi người học hỏi.

Tất cả các VCD và DVD ở trong folder + thêm các sổ tay photoshop[/COLOR]
[COLOR=rgb(44, 44, 44)]
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
[/COLOR]​

View more random threads: