Last Days in Vietnam 2014 1080i Blu-ray AVC LPCM 2.0-EXO (ISO)


Những ngày cuối cùng ở Việt Nam

{Phụ đề tiếng Việt}

(Rory Kennedy, Mark Bailey, Keven McAlester)

phim/imdb.jpg" border="0" alt="" /> Ratings: 7.7/10 from 505 users

Thông tin phim. Click HERE:


[SPOILER]
Nội dung phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">“Ngày cuối cùng ở Việt Nam”, tiêu đề của cuốn phim tài liệu của Rory Kennedy mở ra cho mọi người (đặc biệt là người Mỹ) một lần nhìn lại cái ngày SàiGòn mất vào cuối tháng 4 năm 1975: Cuộc ra đi của ông Đại Sứ Mỹ và những người lính TQLC Mỹ cuối cùng bảo vệ Tòa Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn.
Review
​[/SPOILER]
Trailer


Media Info
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">BD INFO

CODE
QUICK SUMMARY:
Disc Title: Last Days In Vietnam (2014) BDRX 1080i AVC DD 5.1-TrungNT
Disc Size: 19.908.993.223 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
Playlist: 01002.MPLS
Size: 19.481.628.672 bytes
Length: 1:38:26.900
Total Bitrate: 26,38 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 22660 kbps / 1080i / 29,970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: English / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Audio: English / LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit
Subtitle: Vietnamese / 82,942 kbps


DISC INFO:
Disc Title: Last Days In Vietnam (2014) BDRX 1080i AVC DD 5.1-TrungNT
Disc Size: 19.908.993.223 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
BDInfo: 0.5.8

PLAYLIST REPORT:
Name: 01002.MPLS
Length: 1:38:26.900 (h:m:s.ms)
Size: 19.481.628.672 bytes
Total Bitrate: 26,38 Mbps

VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 22660 kbps 1080i / 29,970 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Dolby Digital Audio English 640 kbps 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
LPCM Audio English 1536 kbps 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit

SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics Vietnamese 82,942 kbps

FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00002.M2TS 0:00:00.000 1:38:26.900 19.481.628.672 26.385

CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:00:36.036 16.110 kbps 28.124 kbps 00:00:29.729 21.586 kbps 00:00:21.554 19.718 kbps 00:00:17.050 67.131 bytes 254.259 bytes 00:00:26.292
2 0:00:36.036 0:10:59.992 23.893 kbps 43.159 kbps 00:08:46.259 29.761 kbps 00:07:15.868 27.783 kbps 00:00:47.480 99.653 bytes 448.559 bytes 00:08:46.292
3 0:11:36.028 0:10:59.992 24.745 kbps 38.314 kbps 00:21:23.982 29.492 kbps 00:21:20.178 27.748 kbps 00:18:10.656 103.206 bytes 431.252 bytes 00:21:24.449
4 0:22:36.020 0:11:25.285 23.607 kbps 42.172 kbps 00:30:07.372 29.459 kbps 00:28:29.007 27.723 kbps 00:30:07.372 98.463 bytes 456.656 bytes 00:24:53.191
5 0:34:01.305 0:12:18.070 23.693 kbps 44.704 kbps 00:35:42.073 29.643 kbps 00:35:42.206 27.775 kbps 00:42:19.637 98.820 bytes 648.586 bytes 00:35:42.573
6 0:46:19.375 0:12:15.766 24.016 kbps 42.505 kbps 00:49:48.218 29.509 kbps 00:54:57.660 27.687 kbps 00:48:56.366 100.166 bytes 475.088 bytes 00:49:06.043
7 0:58:35.142 0:06:45.840 22.466 kbps 44.355 kbps 01:02:02.118 29.398 kbps 01:02:02.118 27.476 kbps 01:02:10.159 93.702 bytes 668.672 bytes 01:02:02.185
8 1:05:20.983 0:11:17.010 20.696 kbps 40.279 kbps 01:10:18.947 29.014 kbps 01:08:23.332 27.593 kbps 01:08:23.399 86.321 bytes 367.412 bytes 01:07:13.162
9 1:16:37.993 0:09:30.636 22.690 kbps 43.764 kbps 01:19:56.625 29.417 kbps 01:19:38.640 27.875 kbps 01:20:39.968 94.634 bytes 613.079 bytes 01:21:46.434
10 1:26:08.630 0:09:46.550 22.136 kbps 43.680 kbps 01:30:09.237 29.524 kbps 01:30:09.237 27.721 kbps 01:30:09.237 92.324 bytes 562.346 bytes 01:30:09.303
11 1:35:55.180 0:02:31.719 5.106 kbps 32.846 kbps 01:37:47.961 20.742 kbps 01:38:12.052 18.763 kbps 01:38:06.747 21.309 bytes 246.189 bytes 01:37:48.162

STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00002.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 5906,767 22.661 16.731.389.975 91.039.400
00002.M2TS 4352 (0x1100) 0x81 AC3 eng (English) 5906,767 640 472.552.960 2.768.865
00002.M2TS 4353 (0x1101) 0x80 LPCM eng (English) 5906,767 1.542 1.138.852.248 7.088.292
00002.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS vie (Vietnamese) 5906,767 83 61.241.844 342.036​</div></div>
Screenshots


</div>
</div>


Download
Dung lượng: 18.6 GiB (1 link)


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Phụ đề
(đã có bản tiếng Việt)
http://subscene.com/subtitles/last-days-in-vietnamCác bản encode của phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">1080p:
Last Days in Vietnam 2014 EXTENDED 1080p BluRay DD5.1 x264-SADPANDA - {7.9 GiB} Fshare
Last Days in Vietnam 2014 RERIP 1080p BluRay DD5.1 x264-USURY - {6.6 GiB} Fshare

720p:
Last Days in Vietnam 2014 RERIP 720p BluRay DTS x264-USURY - {3.3 GiB} Fshare

Blu-ray:
Last Days in Vietnam 2014 1080i Blu-ray AVC LPCM 2.0-EXO (ISO) - {18.6 GiB} Fshare
Last Days in Vietnam 2014 1080i Blu-Ray AVC DD 5.1-UNRELiABLE (ISO) - {21 GiB} Fshare TenLua

HDTV:
Last Days in Vietnam 2014 720p HDTV AAC x264 (PBS American Experience) - {2.2 GiB} Fshare

WEB-DL:
Last Days in Vietnam 2014 720p WEB-DL AAC2.0 H.264-HaB - {2.8 GiB} TenLua​</div></div></div>

View more random threads: