Khám phá vũ trụ - Mọi câu chuyện bạn không thể kể nếu thiếu một thứ cơ bản, không thể tưởng tượng được nếu vũ trụ thiếu nó. Nó làm nên nền tảng của vũ trụ. Nó là thời gian.

Dòng chảy không ngừng của thời gian đã thúc đẫy tiến hóa của vũ trụ. Và tạo ra nhiều điều kỳ diệu phi thường. Các điều kỳ diệu này đưa chúng ta từ giây phút đầu tiên trong cuộc đời của vũ trụ đến kết thúc cuối cùng của nó.
<iframe frameborder="0" width="500" height="300" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2w1kvq?width=500&hideInfos=1"></iframe>

View more random threads: