Earth 2007 1080p FIN Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-HDMike (ISO)


Trái Đất

(Patrick Stewart, Anggun, James Earl Jones)

phim/imdb.jpg" border="0" alt="" /> Ratings: 8.0/10 from 12,444 users


Nội dung phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">Nhìn vào cuộc sống của các loài động vật trên Trái Đất của chúng ta, nhìn vào những gì chúng ta đang có và cả những thứ đang bị mất đi, nhìn vào những tác động của con người lên tự nhiên và ảnh hưởng của những tác động đó tới các sinh vật khác.
Review
​</div></div>
Trailer


Media Info
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">-==========RIP INFO:==========-

Untouched Finnish retail Blu-ray
Ripped with AnyDVD HD 7.6.0.0

AnyDVD Settings:

- Enable Blu-ray Support
- Disable BD-Live
- Remove Blu-ray Region Code

-==========QUICK SUMMARY:==========-

Disc Title: EARTH
Disc Size: 24 039 901 280 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Playlist: 00005.MPLS
Size: 23 642 351 616 bytes
Length: 1:38:57.973
Total Bitrate: 31,85 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 27351 kbps / 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: English / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB
Audio: English / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 2109 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Subtitle: Finnish / 15,459 kbps
Subtitle: sve / 14,598 kbps
Subtitle: Norwegian / 14,280 kbps
Subtitle: Danish / 14,552 kbps

-==========EXTRAS:==========-

- None​</div></div>
Screenshots

-==========JPN vs. FIN:==========-
-==========MORE FIN:==========-

Download
Dung lượng: 22.4 GiB (1 link)


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Các bản encode của phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">720p:
Earth 2007 1080p FIN Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-HDMike (ISO) - {22.4 GiB} Fshare ​</div></div></div>

View more random threads: