Spy World 2015 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-M0ar (Full 3EPs)


Thế Giới của Gián điệp, Điệp viên

(Agent, Spy)

phim/imdb.jpg" border="0" alt="" />

Thông tin phim. Click HERE:


[SPOILER]
Nội dung phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">Một series phim tài liệu với một đề tài mang tính huyền bí bậc nhất, tình báo, điệp viên. Đó là một thế giới khép kín, những con người như thần thánh nhưng lại hiện diện khắp mọi nơi, xung quanh mọi người. Trong phim cũng có các chiên dịch tình báo lừng danh trên thế giới, các cơ quan tình báo hàng đầu như Mossad, CIA, KGB, MI6,.. Riêng Trung Quốc và Việt Nam thì không có tên gọi cho cơ quan tình báo quốc gia. Họ là ai?
Review
​[/SPOILER]
Media Info
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">Sequence Summary for ep# 01: wrote:

File Size Processed: 2.44 GB, Play Time: 00h:42m:06s
1920 x 1080, 29.97 fps (24.78 fps Telecine), 25.00 Mbps (7.65 Mbps Average).
Average Video Quality: 37.68 KB/Frame, 0.15 Bits/Pixel.
AC3 Audio: 3/2 Channels (L, C, R, SL, SR) + LFE, 48.0 kHz, 384 kbps.
Dialog Normalization: -24.0 dB, Center Mix Level: -3.0 dB, Surround Mix Level: -3.0 dB
0 of 62614 video frames found with errors.
0 of 78968 audio frames found with errors.
0 corrupted video bytes in file.
0.050044 seconds of video timestamp gaps.
0.000000 seconds of audio timestamp gaps.
End of Log

Sequence Summary for ep# 02: wrote:

File Size Processed: 2.53 GB, Play Time: 00h:42m:07s
1920 x 1080, 29.97 fps (24.60 fps Telecine), 25.00 Mbps (7.95 Mbps Average).
Average Video Quality: 39.43 KB/Frame, 0.16 Bits/Pixel.
AC3 Audio: 3/2 Channels (L, C, R, SL, SR) + LFE, 48.0 kHz, 384 kbps.
Dialog Normalization: -24.0 dB, Center Mix Level: -3.0 dB, Surround Mix Level: -3.0 dB
0 of 62168 video frames found with errors.
0 of 78973 audio frames found with errors.
0 corrupted video bytes in file.
0.033367 seconds of video timestamp gaps.
0.000000 seconds of audio timestamp gaps.
End of Log

Sequence Summary for ep# 03: wrote:

File Size Processed: 2.57 GB, Play Time: 00h:42m:07s
1920 x 1080, 29.97 fps (24.61 fps Telecine), 25.00 Mbps (8.09 Mbps Average).
Average Video Quality: 40.11 KB/Frame, 0.16 Bits/Pixel.
AC3 Audio: 3/2 Channels (L, C, R, SL, SR) + LFE, 48.0 kHz, 384 kbps.
Dialog Normalization: -24.0 dB, Center Mix Level: -3.0 dB, Surround Mix Level: -3.0 dB
0 of 62200 video frames found with errors.
0 of 78977 audio frames found with errors.
0 corrupted video bytes in file.
0.000000 seconds of video timestamp gaps.
0.000000 seconds of audio timestamp gaps.
End of Log​</div></div>
Screenshots

Sequence Summary for ep# 01: wrote:
Sequence Summary for ep# 02: wrote:
Sequence Summary for ep# 03: wrote:</div>
</div>


Download
Dung lượng: 7.6 GiB (1 link)


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Other encode
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Các bản encode của phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">HDTV:
Spy World 2015 1080i HDTV MPEG2 DD5.1-M0ar (Full 3EPs) - {7.6 GiB} Fshare ​</div></div></div>

View more random threads: