Hitler's Secret Science 2012 720p HDTV AAC-DHD


Những công trình khoa học bí mật của Hitler

(Hitler)

Thông tin phim. Click HERE:


[SPOILER]
Nội dung phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">Trong suốt những năm tháng của cuộc chiến tranh thế giới lần 2, những nhà khoa học tài giỏi nhất của nước Đức đã chạy đua để chế tạo ra những vũ khí với sức hủy diệt khủng khiếp. Trước khi cuộc chiến chấm dứt, Đức Quốc Xã sở hữu nhiều công nghệ về hàng không và phi thuyền còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.
Review
​[/SPOILER]
Media Info
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">hitlers.secret.science.720p-dhd
FORMAT .......: Matroska
RUNTiME ......: 44mn 32s
RELEASE SiZE .: 1.09 GiB
CODEC ........: V_MPEG4/ISO/AVC High@L3.1
BiTRATE ......: 3 126 Kbps
RESOLUTiON ...: 1280x720
ASPEC RATiO ..: 1.778
FRAMERATE ....: 29.970
CODEC ........: AC3
BiTRATE ......: 384 Kbps
CHANNEL(s) ...: 6
LANGUAGE(s) ..: .
SUBTiTLE(s) ..: .​</div></div>
Screenshots</div>
</div>


Download
Dung lượng: 1.1 GiB (1 link)


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Other encode
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Các bản encode của phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">HDTV:
Hitler's Secret Science 2012 720p HDTV AAC-DHD - {1.1 GiB} Fshare ​</div></div></div>

View more random threads: