MegaStructures collection 720p HDTV AAC AVC


Những công trình khổng lồ

{Phụ đề tiếng Việt}

(Jonathan Hart, Tom Goodman-Hill, Greg Stebner)

phim/imdb.jpg" border="0" alt="" /> Ratings: 7.5/10 from 414 users

Thông tin phim. Click HERE:


[SPOILER]
Nội dung phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">Đây là bộ series những phim khoa học về các công trình xây dựng, các thiết bị khổng lồ nhất mà con người từng chế tạo. Series bắt đầu từ năm 2004, đến nay đã có rất nhiều phần được xuất bản. Tôi sẽ tổng hợp ở đây các phần được tìm thấy.
Review
​[/SPOILER]
Media Info
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">Tập 1 - Cảng Lớn Nhất Trung Quốc
FORMAT .......: MPEG-4
RUNTiME ......: 47mn 12s
RELEASE SiZE .: 739 MiB
CODEC ........: AVC Main@L3.1
BiTRATE ......: 2 000 Kbps
RESOLUTiON ...: 1280x720
ASPEC RATiO ..: 1.778
FRAMERATE ....: 25.000
CODEC ........: AAC LC
BiTRATE ......: 192 Kbps
CHANNEL(s) ...: 2
LANGUAGE(s) ..: English .
SUBTiTLE(s) ..: Việt harsub .​</div></div>
Screenshots

</div>
</div>


Download
Dung lượng: 7.24 GiB (1 link)


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Other encode
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Các bản encode của phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">HDTV:
MegaStructures collection 720p HDTV AAC AVC - {7.24 GiB} Fshare ​</div></div></div>

View more random threads: