Home 2015 1080p BluRay AVC DTS HD MA.7.1-RARBG - Hành Trình Trở VềMã:
------------------iNFO------------------
DISC INFO:

Disc Title: Home.2015.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
Disc Size: 45,530,117,919 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
BDInfo: 0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name: 00800.MPLS
Length: 1:33:48.164 (h:m:s.ms)
Size: 27,959,119,872 bytes
Total Bitrate: 39.74 Mbps

VIDEO:

Codec Bitrate Description  
----- ------- -----------  
MPEG-4 AVC Video 28081 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec Language Bitrate Description  
----- -------- ------- -----------  
DTS-HD Master Audio English 4451 kbps 7.1 / 48 kHz / 4451 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1-ES / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS Audio German 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio Russian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Dolby Digital Audio Chinese 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Estonian 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Latvian 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Lithuanian 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Chinese 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Thai 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Ukrainian 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps

SUBTITLES:

Codec Language Bitrate Description  
----- -------- ------- -----------  
Presentation Graphics English 29.079 kbps  
Presentation Graphics German 31.271 kbps  
Presentation Graphics Russian 29.634 kbps  
Presentation Graphics Chinese 21.993 kbps  
Presentation Graphics Estonian 28.544 kbps  
Presentation Graphics Indonesian 29.761 kbps  
Presentation Graphics Latvian 28.932 kbps  
Presentation Graphics Lithuanian 28.146 kbps  
Presentation Graphics Malay 34.253 kbps  
Presentation Graphics Chinese 22.248 kbps  
Presentation Graphics Thai 22.877 kbps  
Presentation Graphics Ukrainian 29.972 kbpsLink đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.

View more random threads: