Dirty Little Adult Cartoons Vol. 1-6 1986-2002 DVDrip DivX MP3


Hoạt hình cho người lớn

phim/18.jpg" border="0" alt="" />

(Adult)

Ratings: 5.8/10

Thông tin phim. Click HERE:


[SPOILER]
Nội dung phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">Bộ sưu tập trọn bộ 6 phim hoạt hình ngắn của châu Âu thể loại người lớn (Adult). Đây là loại phim độc đáo và rất hiếm.
Review
​[/SPOILER]
Trailer


Media Info
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">DLAC1
FORMAT .......: DivX
RUNTiME ......: 1h 29mn
RELEASE SiZE .: 666 MiB
CODEC ........: DX50
BiTRATE ......: 900 Kbps
RESOLUTiON ...: 720x480
ASPEC RATiO ..: 1.364
FRAMERATE ....: 29.970
CODEC ........: MPA1L3
BiTRATE ......: 128 Kbps
CHANNEL(s) ...: 2
LANGUAGE(s) ..: .
SUBTiTLE(s) ..: .​</div></div>
Screenshots
</div>
</div>


Download
Dung lượng: 3.7 GiB (1 link)


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Other encode
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Các bản encode của phim
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">DVDrip:
Dirty Little Adult Cartoons Vol. 1-6 1986-2002 DVDrip DivX MP3 - {3.7 GiB} Fshare ​</div></div></div>

View more random threads: