Kung Fu Panda 3 2016 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetHD

Công phu gấu trúc 3

{Thuyết Minh}

{Lồng Tiếng}

(Jack Black, Bryan Cranston, Dustin Hoffman)

Ratings: 7.8/10 from 7,907 users

<div style="text-align: center">
​</div>
Thông tin phim. Click HERE:[SPOILER]Trong Kungfu Panda 3, Po gặp lại người cha thất lạc lâu năm, và được đưa đến ngôi làng quê hương, nơi cậu gặp rất nhiều đồng loại. Tuy nhiên, Po có vẻ không hợp lắm, bởi đã quen với cuộc sống cũ. Khi một linh hồn quỷ dữ tên Kai bắt đầu kế hoạch xâm chiếm Trung Hoa, Po đành phải tập hợp cả làng lại và huấn luyện họ thành đội quân chiến đấu, vốn là điều không hề dễ dàng. Kungfu Panda 3 vẫn có phần lồng tiếng của các ngôi sao cũ như Black Jack, Angelina Jolie, Dustin Hoffman.

QUICK SUMMARY:
Disc Title: KUNG_FU_PANDA_3_NETHD
Disc Size: 27.856.629.117 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Playlist: 00800.MPLS
Size: 27.389.964.288 bytes
Length: 1:34:54.689
Total Bitrate: 38,48 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 28017 kbps / 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: English / DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 4784 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1-ES / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Audio: German / DTS Audio / 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Audio: Italian / DTS Audio / 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Audio: Chinese / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Audio: Chinese / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Audio: Thai / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Audio: Vietnamese / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Subtitle: English / 31,296 kbps
Subtitle: German / 33,488 kbps
Subtitle: Italian / 29,277 kbps
Subtitle: Chinese / 20,595 kbps
Subtitle: Indonesian / 32,399 kbps
Subtitle: Malay / 34,745 kbps
Subtitle: Chinese / 22,959 kbps
Subtitle: Thai / 23,894 kbps
Subtitle: Vietnamese / 30,565 kbps


DISC INFO:
Disc Title: KUNG_FU_PANDA_3_NETHD
Disc Size: 27.856.629.117 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
BDInfo: 0.5.8

PLAYLIST REPORT:
Name: 00800.MPLS
Length: 1:34:54.689 (h:m:s.ms)
Size: 27.389.964.288 bytes
Total Bitrate: 38,48 Mbps

VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 28017 kbps 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio English 4784 kbps 7.1 / 48 kHz / 4784 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1-ES / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS Audio German 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio Italian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
Dolby Digital Audio Chinese 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Chinese 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Thai 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Vietnamese 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps

SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics English 31,296 kbps
Presentation Graphics German 33,488 kbps
Presentation Graphics Italian 29,277 kbps
Presentation Graphics Chinese 20,595 kbps
Presentation Graphics Indonesian 32,399 kbps
Presentation Graphics Malay 34,745 kbps
Presentation Graphics Chinese 22,959 kbps
Presentation Graphics Thai 23,894 kbps
Presentation Graphics Vietnamese 30,565 kbps

FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00800.M2TS 0:00:00.000 1:34:54.689 27.389.964.288 38.478

CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:05:21.779 26.979 kbps 34.811 kbps 00:02:57.093 31.610 kbps 00:04:45.410 31.003 kbps 00:01:07.358 140.636 bytes 640.646 bytes 00:00:36.911
2 0:05:21.779 0:02:48.459 28.799 kbps 34.717 kbps 00:07:40.501 31.011 kbps 00:05:51.100 30.531 kbps 00:06:18.127 150.142 bytes 640.646 bytes 00:06:18.169
3 0:08:10.239 0:01:49.776 26.514 kbps 33.425 kbps 00:09:12.802 31.007 kbps 00:09:25.815 30.067 kbps 00:09:25.398 138.233 bytes 640.646 bytes 00:08:17.246
4 0:10:00.016 0:02:26.020 27.347 kbps 33.620 kbps 00:11:02.161 31.319 kbps 00:11:47.456 31.028 kbps 00:10:49.315 142.577 bytes 640.646 bytes 00:10:59.325
5 0:12:26.036 0:02:58.178 28.747 kbps 34.924 kbps 00:14:40.254 31.311 kbps 00:14:28.826 30.957 kbps 00:14:41.171 149.874 bytes 640.646 bytes 00:12:45.681
6 0:15:24.214 0:03:44.015 30.170 kbps 35.201 kbps 00:18:55.342 31.643 kbps 00:18:55.968 31.048 kbps 00:17:31.550 157.291 bytes 640.646 bytes 00:16:05.047
7 0:19:08.230 0:05:31.164 29.087 kbps 37.266 kbps 00:21:04.513 31.831 kbps 00:21:00.509 31.189 kbps 00:19:26.582 151.647 bytes 640.646 bytes 00:19:36.550
8 0:24:39.394 0:05:38.212 28.290 kbps 39.933 kbps 00:27:03.371 32.171 kbps 00:26:59.367 31.046 kbps 00:27:48.166 147.489 bytes 640.646 bytes 00:24:48.403
9 0:30:17.607 0:03:36.382 28.838 kbps 37.089 kbps 00:31:39.814 31.955 kbps 00:30:55.979 31.047 kbps 00:33:43.021 150.347 bytes 640.646 bytes 00:30:47.136
10 0:33:53.990 0:02:24.269 30.095 kbps 35.906 kbps 00:33:54.866 31.518 kbps 00:34:17.972 31.116 kbps 00:34:12.967 156.901 bytes 640.646 bytes 00:33:55.825
11 0:36:18.259 0:03:37.383 27.894 kbps 34.185 kbps 00:37:31.207 31.207 kbps 00:36:26.350 30.982 kbps 00:36:21.345 145.426 bytes 640.646 bytes 00:36:31.314
12 0:39:55.643 0:03:37.008 26.973 kbps 37.468 kbps 00:43:15.843 31.365 kbps 00:43:15.759 30.887 kbps 00:41:15.055 140.627 bytes 640.646 bytes 00:40:17.331
13 0:43:32.651 0:03:13.193 27.749 kbps 36.346 kbps 00:46:32.790 31.480 kbps 00:46:28.786 30.955 kbps 00:46:23.697 144.669 bytes 640.646 bytes 00:44:06.518
14 0:46:45.844 0:04:55.336 29.646 kbps 38.016 kbps 00:49:01.855 31.977 kbps 00:48:57.768 31.094 kbps 00:47:07.574 154.559 bytes 640.646 bytes 00:47:16.583
15 0:51:41.181 0:04:23.429 27.779 kbps 34.889 kbps 00:52:48.456 31.423 kbps 00:52:48.415 30.873 kbps 00:52:48.415 144.827 bytes 640.646 bytes 00:52:29.896
16 0:56:04.611 0:03:43.556 24.074 kbps 33.042 kbps 00:57:30.780 30.097 kbps 00:57:27.777 28.920 kbps 00:57:27.026 125.512 bytes 572.915 bytes 00:57:38.121
17 0:59:48.167 0:02:23.184 25.455 kbps 35.701 kbps 01:00:29.834 31.224 kbps 01:00:35.340 30.866 kbps 01:00:30.668 132.712 bytes 640.646 bytes 01:00:10.273
18 1:02:11.352 0:03:15.612 29.209 kbps 34.578 kbps 01:03:23.174 31.316 kbps 01:02:37.211 30.907 kbps 01:02:36.085 152.285 bytes 640.646 bytes 01:02:34.500
19 1:05:26.964 0:04:49.872 29.140 kbps 34.497 kbps 01:06:14.762 31.366 kbps 01:05:40.811 30.990 kbps 01:09:31.667 151.921 bytes 640.883 bytes 01:07:29.837
20 1:10:16.837 0:03:50.063 29.790 kbps 36.808 kbps 01:11:09.098 31.684 kbps 01:11:05.094 31.161 kbps 01:11:00.047 155.314 bytes 640.646 bytes 01:11:59.857
21 1:14:06.900 0:02:59.679 29.318 kbps 38.462 kbps 01:15:16.678 31.574 kbps 01:16:56.987 31.121 kbps 01:16:51.815 152.849 bytes 640.646 bytes 01:14:15.451
22 1:17:06.580 0:03:28.207 30.095 kbps 34.690 kbps 01:18:43.969 31.599 kbps 01:18:39.923 31.148 kbps 01:17:33.982 156.901 bytes 640.646 bytes 01:17:43.992
23 1:20:34.788 0:03:46.392 28.870 kbps 35.022 kbps 01:23:32.424 31.408 kbps 01:22:00.123 31.107 kbps 01:21:55.118 150.517 bytes 640.646 bytes 01:20:56.852
24 1:24:21.181 0:10:33.507 25.234 kbps 36.011 kbps 01:34:37.838 32.029 kbps 01:34:33.834 30.760 kbps 01:34:28.829 131.574 bytes 640.912 bytes 01:27:14.938

STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00800.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 5694,564 28.017 19.943.378.996 108.467.310
00800.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 5694,564 4.784 3.405.204.768 19.391.402
00800.M2TS 4353 (0x1101) 0x82 DTS deu (German) 5694,564 768 546.691.072 3.203.268
00800.M2TS 4354 (0x1102) 0x82 DTS ita (Italian) 5694,564 768 546.691.072 3.203.268
00800.M2TS 4355 (0x1103) 0x81 AC3 zho (Chinese) 5694,564 448 318.904.320 1.779.600
00800.M2TS 4356 (0x1104) 0x81 AC3 zho (Chinese) 5694,564 448 318.904.320 1.779.600
00800.M2TS 4357 (0x1105) 0x81 AC3 tha (Thai) 5694,564 448 318.904.320 1.779.600
00800.M2TS 4358 (0x1106) 0x81 AC3 vie (Vietnamese) 5694,564 448 318.904.320 1.779.600
00800.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS eng (English) 5694,564 31 22.277.712 129.890
00800.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS deu (German) 5694,564 33 23.838.015 138.352
00800.M2TS 4610 (0x1202) 0x90 PGS ita (Italian) 5694,564 29 20.840.186 122.090
00800.M2TS 4611 (0x1203) 0x90 PGS zho (Chinese) 5694,564 21 14.659.985 88.384
00800.M2TS 4612 (0x1204) 0x90 PGS ind (Indonesian) 5694,564 32 23.062.478 134.160
00800.M2TS 4613 (0x1205) 0x90 PGS msa (Malay) 5694,564 35 24.732.844 143.241
00800.M2TS 4614 (0x1206) 0x90 PGS zho (Chinese) 5694,564 23 16.342.799 97.396
00800.M2TS 4615 (0x1207) 0x90 PGS tha (Thai) 5694,564 24 17.008.767 101.307
00800.M2TS 4616 (0x1208) 0x90 PGS vie (Vietnamese) 5694,564 31 21.757.515 126.804[/SPOILER]
SCREENSHOTsMovies Review - Rare Review/Trailer​

Phụ Đề
https://subscene.com/subtitles/kung-fu-panda-3​

Download
(Dung lượng: 26 GiB)
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.

Các bản KHÁC
<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px">1080p:
Kung Fu Panda 3 2016 ViE 1080p BluRay DTS-ES x264-HDMaNiAcS - {10 GiB} 4share | Thuyết Minh | Lồng Tiếng

720p:
Kung Fu Panda 3 2016 ViE 720p BluRay x264-SPARKS - {3.5 GiB} 4share | Thuyết Minh | Lồng Tiếng

Blu-ray:
Kung Fu Panda 3 2016 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetHD - {26 GiB} 4share | Thuyết Minh | Lồng Tiếng

mHD:
Kung Fu Panda 3 2016 ViE mHD BluRay DD5.1 x264-TRiM - {2.7 GiB} 4share | Thuyết Minh | Lồng Tiếng

WEB-DL:
Kung Fu Panda 3 2016 ViE 1080p WEB-DL DD5.1 x264-EVO - {6.4 GiB} 4share | Phụ Đề | Thuyết Minh
BackUp: https://userscloud.com/8sgf1y3vuhgx
BackUp 2: https://userscloud.com/lw62d3yzoq0f​</div></div>


.o0o Tổng hợp phim Lồng Tếng ~ USLT, FFVN, SanYan o0o.
__________________________________________________ ________________

KHO PHiM HD, BluRay - Update hàng ngày | Xuân Bính thân 2016
Series/Collection | HOT/Bom Tân | Blu-ray ISO/Remux | Asia | USA - EU | Cô Trang | Sniper | Lông tiêng | Vietnamese
Incest | LGBT | ROCK/DemoWorld | Ghibli | New year/Christmas | Van Damme | Bruce Lee | Diep Van | Hoang Phi Hong
Star Wars | 007 | The Hunger Games | Mad Max | Fast and Furious
__________________________________________________ ________________​

View more random threads: