Đây là bộ phim đầu tiên do hãng phim của Lâm Tâm Như (Ruby Lin) sản xuất. Nữ diễn viên vào vai công chúa mất nước Mã Phức Nhã, người lần lượt kết hôn với ba vị hoàng đế nhưng chưa từng làm hoàng hậu mà cả đời chỉ làm hoàng phi. Đây cũng là một nhân vật có số phận thăng trầm không kém vai diễn Đậu Y Phòng của cô trong phim truyền hình đang rất ăn khách ở Trung Quốc Mỹ nhân tâm kế.

Lâm Tâm Như – Mã Phức Nhã
Nghiêm Khoan – Mạnh Kỳ Hựu
Hoắc Kiến Hoa – Lưu Liên Thành
Hồng Tiểu Linh – Mã Tương Vân

Trailer
Bản thuyết minh **********Mã:
http://up.**********/f/794b484e414b484c/Khuynh.The.Hoang.Phi.EP01.720P.mkv.file
http://up.**********/f/4b797a7c73797e73/Khuynh.The.Hoang.Phi.EP02.720P.mkv.file
http://up.**********/f/437172747b717b74/Khuynh.The.Hoang.Phi.EP03.720P.mkv.file
http://up.**********/f/536162646b606260/Khuynh.The.Hoang.Phi.EP04.720P.mkv.file
http://up.**********/f/427073757a717777/Khuynh.The.Hoang.Phi.EP05.720P.mkv.file
http://up.**********/f/380a090f000b0d00/Khuynh.The.Hoang.Phi.EP06.720P.mkv.file
http://up.**********/f/2b191a1c13181a1a/Khuynh.The.Hoang.Phi.EP07.720P.mkv.file
http://up.**********/f/291b181e101a111d/Khuynh.The.Hoang.Phi.EP08.720P.mkv.file
http://up.**********/f/3a080b0d03080809/Khuynh.The.Hoang.Phi.EP09.720P.mkv.file
http://up.**********/f/320003050b070305/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep11HD720p.mkv.file
http://up.**********/f/4476767477747370/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep22.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/5163636162606063/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep23.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/66545456545f5e52/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep24.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/2a18181a18131213/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep25.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/3200000201020306/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep26.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/6153535152515350/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep27.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/7042424043404340/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep28.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/576565676467646e/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep29.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/3103030102010702/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep30.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/4577777576767771/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep31.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/2c1e1e1c1f1f1e14/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep32.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/2517171516131512/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep33.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/7e4c4c4e4d484f4f/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep34.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/586a6a686b6e6a60/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep35.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/7e4c4c4e4d484d4f/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep36.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/7d4f4f4d4e4b494a/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep37.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/774545474441434e/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep38.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/586a6a686b696a6e/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep39.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/6a58585a595b595f/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep40.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/4371717370757471/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep41.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/586a6a686b6e6f6b/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep42.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/2113131115121010/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep43.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/6557575551565455/Khuynh.The.Hoang.Phi.Ep44End.HD.KST.NET.VN.mkv.file
http://up.**********/f/221013151b161417/KhuynhTheHoangPhi-Vietsub10HD720p.mkv.file
http://up.**********/f/5a686b6d636f6f69/KhuynhTheHoangPhi-Vietsub12HD720p.mkv.file
http://up.**********/f/794b484e404c4f4c/KhuynhTheHoangPhi-Vietsub13HD720p.mkv.file
http://up.**********/f/320003050b070a02/KhuynhTheHoangPhi-Vietsub14HD720p.mkv.file
http://up.**********/f/794b484e404c404a/KhuynhTheHoangPhi-Vietsub15HD720p.mkv.file
http://up.**********/f/774546404e41464f/KhuynhTheHoangPhi-Vietsub16HD720p.mkv.file
http://up.**********/f/536162646a656763/KhuynhTheHoangPhi-Vietsub17HD720p.mkv.file
http://up.**********/f/3d0f0c0a040a0f0c/KhuynhTheHoangPhi-Vietsub18HD720p.mkv.file
http://up.**********/f/4270737a737a7770/KhuynhTheHoangPhi-Vietsub19HD720p.mkv.file
http://up.**********/f/2c1e1d141d151d1c/KhuynhTheHoangPhi-Vietsub20HD720p.mkv.file
http://up.**********/f/4476757c7674777c/KhuynhTheHoangPhi-Vietsub21HD720p.mkv.file
Bản Phụ đề Fshare.vn


Mã:
http://www.fshare.vn/folder/TJ8JP261MT (Tập 1 đến 16)
http://www.fshare.vn/folder/TCWVZ6BZ5T (Tập 17 -24)
http://www.fshare.vn/folder/T4ANJK220T (Tập 24 - 44-End)
Xem onlinehttp://biphim.com/phim/khuynh-the-hoang-phi/

View more random threads: