Nội dung:
Thái Bình công chúa bí sử hư cấu nên sự hồi sinh thần kỳ của trưởng nữ Võ Tắc Thiên là An Định công chúa, được nhũ mẫu Chiêu nương lén đưa ra khỏi cung, trên đường trốn chạy đã gặp phải rất nhiều gian nan. Khi An công chúa trưởng thành, ở đại mạc nàng đã cùng Đột Quyết thân vương A Sử Na Tư Mộ nảy sinh chuyện tình buồn; sau này biết được thân thế của mình, nàng phẫn nộ mà quyết tâm đứng lên phục thù. Bộ phim xoay quanh việc Chiêu nương đưa An công chúa vượt qua nguy hiểm trùng trùng, từ kinh thành trốn đến đại mạc; về sau An công chúa bắt cóc em gái là Thái Bình công chúa, thay thế em gái trở về hoàng cung, đợi thời cơ trả thù Võ Tắc Thiên, khởi đầu một cuộc thần long chính biến, tham vọng trở thành nữ hoàng.
Diễn viên:
Giả Tịnh Văn - Thái Bình công chúa trung niên & An công chúa (chị gái Thái Bình công chúa)
Trịnh Sảng - Thái Bình công chúa thanh niên
Lâm Diệu Khả - Thái Bình công chúa thiếu niên
Trương Hàn - Lý Long Cơ
Lý Tương - Võ Tắc Thiên trung niên
Lưu Vũ Hân - Võ Tắc Thiên thanh niên
Chu Tử Kiêu - Tiết Thiệu
Đồ Lê Mạn - Thượng Quan Uyển Nhi trung niên
Tôn Diệu Kỳ - Thượng Quan Uyển Nhi thanh niên
Viên Hoằng - A Sử Na Tư Mộ thân vương
Lam Yến - Vương hoàng hậu
Tưởng Lâm Tịnh - Vi Liên Nhi (Vi hoàng hậu)
Từ Vĩ Lộ - Vi Đoàn Nhi
Du Tiểu Phàm - Chiêu nương
Quá Tề Minh - Cao Kỳ
Điền Vũ Bằng - Lý Hiển (Đường Trung Tông)
FshareMã:
http://www.fshare.vn/file/T1J5XSWHDT
http://www.fshare.vn/file/T48GWMVWMT
http://www.fshare.vn/file/TTJ6PWHSZT
http://www.fshare.vn/file/TYYMN1PYKT
http://www.fshare.vn/file/TMDHPR1KST
http://www.fshare.vn/file/TK730TJ3NT
http://www.fshare.vn/file/TSNS9R4XZT
http://www.fshare.vn/file/T1D10S2BPT
http://www.fshare.vn/file/T8KVWY487T
http://www.fshare.vn/file/TM1X1CM5JT
http://www.fshare.vn/file/TV5YXMV9QT
http://www.fshare.vn/file/TXN8X229FT
http://www.fshare.vn/file/TP4Z6K266T
http://www.fshare.vn/file/TNRW3006QT
http://www.fshare.vn/file/TMQC9Z75WT
http://www.fshare.vn/file/TWFF7XP3FT
http://www.fshare.vn/file/TBPBAMAAGT
http://www.fshare.vn/file/T471A9GXMT
http://www.fshare.vn/file/TSMW44BN0T
http://www.fshare.vn/file/T8GJH2ZXST
http://www.fshare.vn/file/T8CNPQR8HT
http://www.fshare.vn/file/TBT5HT2W8T
http://www.fshare.vn/file/TVZFBW8RXT
http://www.fshare.vn/file/TQ0912R5RT
http://www.fshare.vn/file/T1RZZW28VT
http://www.fshare.vn/file/TW6RN0Q1JT
http://www.fshare.vn/file/T4XAHF59DT
http://www.fshare.vn/file/TG6NTN3PAT
4ShareMã:
http://up.**********/d/37050f0f0f050f07
Xem online
http://biphim.com/phim/thai-binh-cong-chua-bi-su/