Cuối cùng khi đến được bên ngoài thủ đô, họ gặp Aaron, anh ta mời họ đi cùng mình và gia nhập vào cộng đồng của anh – 1 nhóm rất an toàn, nhóm của Rick quyết định đi với anh ta. Họ được đưa vào 1 cộng đồng nhỏ tên là Alexandria với những bức tường kiên cố được xây dựng bao quanh. Bên trong, họ ngạc nhiên khi nhìn thấy lối sống than thiện, thoải mãi mà con người ở đây có được trước sự tận thế ở bên ngoài. Họ quyết định ở lại tại đây, nhưng sự nghi ngờ bắt đầu xuất hiện giữa nhóm của Rick và cộng đồng người này, vì vậy họ lại phải quay trở lại với cuộc sống chạy trốn của mình …
The Walking Dead : Bicycle Girl
Link download:Episode 1 : Seed
http://www.fshare.vn/file/TJZMKV9R6T/
Episode 2 : Sick
http://www.fshare.vn/file/T0TP00J7CT/
Episode 3 : Walk With Me
http://www.fshare.vn/file/TS6TPMP8BT/
Episode 4 : Killer Within
http://www.fshare.vn/file/TNNX88RQVT/
Episode 5 : Say the Word
http://www.fshare.vn/file/TQZNW3SG0T/
Episode 6 : Hounded
http://www.fshare.vn/file/TKXV0Z0A6T/
Episode 7 : When the Dead Come Knocking
http://www.fshare.vn/file/T4KJTWH07T/
Episode 8 : Made to suffer - Midseason Finale
http://www.fshare.vn/file/TFMHR3AFTT/
Episode 9 : The Suicide King
http://www.fshare.vn/file/TSRB3W6V1T/
Episode 10 : Home
http://www.fshare.vn/file/T5TK58YHAT
Episode 11 : I Ain't a Judas
http://www.fshare.vn/file/6EN8QDKSIL/
Episode 12 : Clear
http://www.fshare.vn/file/KVM6LJTHZ5/

Pass nếu có: bomlachi.vnz

View more random threads: