Tóm tắt nội dung: Cuối đời Minh, Ngô Tam Quế dẫn lính Thanh vào Quan, Sấm Vương Lý Tự Thành bị vây trong Cửu Cung Sơn, Miêu, Phạm, Điền là ba trong số bốn dũng sĩ của ông đã đột vây xin binh viện, chỉ để lại dũng sĩ Hồ bảo vệ Sấm Vương, đến lúc ba người dẫn binh về cứu, đã mất tung tích của Sấm Vương. Sau đó, điều tra ra Hồ đã làm tay sai cho Ngô Tam Quế, tuy muốn giải thích, nhưng đã bị ba người giết chết. Sau đó, xãy ra nhiều vụ thù sát giữa đời con cháu của họ. Hơn nữa, vì muốn tìm kiếm bảo tàng của đời Minh, càng gây thêm nhiều ân oán cá nhân, tranh thẳng đấu ngầm, không bao giờ chấm dứt, Hồ Nhất Đao quyết đấu với Miêu Nhân Phụng làm trời long đất lỡ, quỷ khóc thần sầu.
Trong phim còn những chuyện tình dang dỡ: tình cảm giữa Miêu Nhân Phụng và Nam Lan, Từ Tranh và Mã Xuân Hoa, con trai của Hồ Nhất Đao là Hồ Phỉ và Viên Tử Y, Trình Linh Tố, Miêu Nhược Lan... thật là lãng mạn, làm khán giả khá ngậm ngùi.
Cuối cùng, vì muốn giải quyết ân oán của đời trước, nên Hồ Phỉ và Miêu Nhân Phụng phải quyết trận thắng bại tại Tuyết Sơn Bảo, thật ra ai thắng ai bại...?

Thông tin phim

Tên tiếng Anh: The flying fox of snowy mountain
Số tập: 40
Ngày phát sóng trên TVB: 14/10/1985
Giám chế : Vương Thiên Lâm

Diễn viên:

Lữ Lương Vỹ - Hồ Phỉ/Hồ Nhất Đao
Tăng Hoa Thiên - Miêu Nhược Lan
Châu Tú Lan - Viên Tử Y
Trần Tú Châu - Nam Lan
Tạ Hiền - Miêu Nhân Phụng
Triệu Nhã Chi - Mã Xuân Hoa
Thích Mỹ Trân - Băng Tuyết Nhi
Âu Thoại Vỹ
Tăng Giang - Điền Quy Nông
Cảnh Đại Âm - Trình Linh Tố
Huỳnh Doãn Tài - Phúc Khang An / Trần Gia Lạc
Quan Lễ Kiệt
Lạc Ứng Quân
Hứa Thiệu Hùng
La Lan
Bào Phương
Tần HoàngLink download Tuyết Sơn Phi Hồ 1985 fshared Full HD


Mã:
http://www.fshare.vn/folder/TV4HVJ686T

View more random threads: