Hồng Hoa Hội, một bang hội có tổ chức vô cùng rộng lớn với tôn chỉ "phản Thanh phục Minh". Sau khi lão hội chủ chẳng may qua đời, mọi người đều đồng lòng tôn Trần Gia Lạc lên làm hội chủ. Trần Gia Lạc, một bậc tài hoa vô song nhưng thân thế lại vô cùng bí ẩn
Tứ đương gia của Hồng Hoa Hội Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai vì mang trong mình một bí mật vô cùng trọng đại nên bị triều đình truy nã ráo riết...

Thân thế của Trần Gia Lạc như thế nào và Văn Thái Lai nắm giữ bí mật gì mà lại bị truy tầm gắt gao như vậy?

Tên Tiếng Hoa: 书剑恩仇录 / 書劍恩仇錄.
Tên Tiếng Anh: The Legend Of The Book And The Sword.
Tên Tiếng Việt: Thư Kiếm Ân Cừu Lục / Thư Kiếm Ân Thù Lục.
Nguyên Tác: Kim Dung.
Năm Phát Sóng Trên TVB: 19/10 -> 20/11/1987.
Giám Chế: Lý Thiêm Thắng.
Số Tập: 28
Ca khúc chính (胡漢夢 Wu Hon Mung) / ( 胡汉梦 - 方晓红 & 刘锡明 /
Ca sĩ trình bày: Canti Lau - Lưu Tích Minh và Angela Fong - Phương Hiểu Hồng ).

Diễn Viên:

_Bành Văn Kiên vai: Trần Gia Lạc / Phúc Khang An
_Nhậm Đạt Hoa: Càn Long / Ung Chính Hoàng Đế.
_Thích Mỹ Trân: ...Ngọc Như Ý.
_Trần Mẫn Nhi: Lạc Băng.
_Lê Mỹ Nhàn: vai: Lý Nguyên Chi.
_La Huệ Quyên: Hoắc Thanh Đồng
_Lương Bội Linh: Hương Hương Công Chúa.
_Ngô Khải Hoa: Du Ngư Đồng.
_Thạch Tú : Văn Thái Lai.
_Liêu Khải Trí : Từ Thiên Hoằng.
_Thương Thiên Nga: Châu Ý.
_Nhạc Hoa: Trương Siêu Trọng.
_Ngô Mạnh Đạt: Chu Trọng Anh.
_Tần Hoàng: vai Triệu Bán Sơn.
_Lưu Giang: Lục Phỉ Thanh.
_Quan Hải Sơn:
_Mạch Tử Vân: Thạch Song Anh.
_Quan Thanh
_Trương Vệ Kiện
_Chu Thiết Hòa
_Trương Lôi
_La Lạc Lâm
_Tô Hạnh Tuyền.
_Đàm Tuyền Khánh
_Bạch Nhân
_Dương Trạch Lâm
_Hà Mỹ Nghi
_Lý Thành Xương.
_Ngãi Uy
_Hứa Thiệu Hùng
_Trần An Doanh
_Lưu Triệu Minh
_Diệp Thiên Hành
_Lê Diệu Tường
_Lương Hồng Hoa / 梁鴻華. Tony Leung Hung-Wah.
_Đàm Bỉnh Văn


Link download Thư Kiếm Ân Cừu Lục TVB-1987 fshared Full HD


Mã:
http://www.fshare.vn/folder/TA3YPKNWRT

View more random threads: