Nội dung
Tình Xuyên (Dương Mịch) là một cô gái thời hiện đại trở về quá khứ, tại thời điểm chín hoàng tử của vua Khang Hy tranh giành ngôi báu. Cô được Bát a ca Dận Tự (Phùng Thiệu Phong) đem lòng yêu thương. Từ đây, những âm mưu, tâm kế, hoan lạc khiến Tình xuyên từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành một cung nữ sắc xảo, toan tính. Cô đã cùng Dận Tự lao vào vòng xoáy tranh giành ngôi báu mà bản thân đã biết trước kết quả.Thông tin phim
Tên tiếng Trung: 宫锁心玉
Tên phiên âm: Gong Suo Xin Yu
Tên tiếng Việt: Cung tỏa tâm ngọc

Số tập: 39
Diễn viên chính:

Dương Mịch vai Lạc Tình Xuyên
Phùng Thiệu Phong vai Dận Tự (Bát a ca)
Hà Thạnh Minh vai Dận Chân (Tứ a ca)
Đồng Lệ Á vai Niên Tố Ngôn


Cùng một số diễn viên khác:

Thang Trấn Nghiệp vai Khang Hy
Lưu Tuyết Hoa vai Đức phi (mẹ của Dận Chân)
Quách Thiện Ni vai Hi tần
Thiệu Mỹ Kỳ vai Lương phi (mẹ của Dận Tự)
Tông Phong Nham vai Dận Nhưng (thái tử)
Mã Văn Long vai Dận Đường (Cửu a ca)
Điền Chấn vai Dận Tường (Thập Tam a ca)
Mao Tử Tuấn vai Dận Chinh (Thập Tứ a ca)
Đặng Tụy Văn vai Băng Nguyệt cách cách
Nghiêm Khoan vai Phi Phàm
Lữ Nhất vai Thái tử phi Ngân Sương
Link down: Cung Tỏa Tâm Ngọc 39 tập - Fshared


Mã:
Tập 01: http://www.fshare.vn/file/T30BY4JZ9T/
Tập 02: http://www.fshare.vn/file/TSJBT3ZFYT/
Tập 03: http://www.fshare.vn/file/T6A4MQYYFT/
Tập 04: http://www.fshare.vn/file/T5N05ARZCT/
Tập 05: http://www.fshare.vn/file/TNZ1DS718T/
Tập 06: http://www.fshare.vn/file/TJB7G54XCT/
Tập 07: http://www.fshare.vn/file/TVT54VS0VT/
Tập 08: http://www.fshare.vn/file/TM0DAXS4HT/
Tập 09: http://www.fshare.vn/file/TFBFH90MAT/
Tập 10: http://www.fshare.vn/file/T2QD4TW01T/
Tập 11: http://www.fshare.vn/file/5NGJXX7D6I/
Tập 12: http://www.fshare.vn/file/TSLQ69F3F0/
Tập 13: http://www.fshare.vn/file/DG3J36UDF7/
Tập 14: http://www.fshare.vn/file/DLBZ4RITLA/
Tập 15: http://www.fshare.vn/file/N2J2OMKX2E/
Tập 16: http://www.fshare.vn/file/U64FH2D7GH/
Tập 17: http://www.fshare.vn/file/ISQV2T5I47/
Tập 18: http://www.fshare.vn/file/UT9GZJS67F/
Tập 19: http://www.fshare.vn/file/OPAAJBSSP1/
Tập 20: http://www.fshare.vn/file/N8J5BF3OL4/
Tập 21: http://www.fshare.vn/file/QVIECPMPNC/
Tập 22: http://www.fshare.vn/file/E5SXNPH0BY/
Tập 23: http://www.fshare.vn/file/T60OU95SLM/
Tập 24: http://www.fshare.vn/file/XL2W1E29SU/
Tập 25: http://www.fshare.vn/file/04Y2ECJA1Y
Tập 26: http://www.fshare.vn/file/YEPLOQU3U2
Tập 27: http://www.fshare.vn/file/VZBQ5WGERI
Tập 28: http://www.fshare.vn/file/1EWZN2IUWH
Tập 29: http://www.fshare.vn/file/T5KF1V7ACT
Tập 30: http://www.fshare.vn/file/TTSDP3NKZT
Tập 31: http://www.fshare.vn/file/5NEAJF5XF2/
Tập 32: http://www.fshare.vn/file/UQ1E3E4P1O/
Tập 33: http://www.fshare.vn/file/V9HBPZQYUV/
Tập 34: http://www.fshare.vn/file/KW5Q6TIV15/
Tập 35: http://www.fshare.vn/file/FFR40DLW5U/
Tập 36: http://www.fshare.vn/file/U7UX8OUBQM/
Tập 37: http://www.fshare.vn/file/VTG59350LG/
Tập 38: http://www.fshare.vn/file/4DUQEANCH4/