Queens Of Diamonds And Hearts 2012 hd720p
Đông Cung Tây Lược (25/25 Tập)(Đạt Phi LT)


Đông Tây cung lược được thực hiện theo thủ pháp làm phim hài hước, Tề Tuyên vương vì muốn lấy lại uy danh cho bóng đá nước Tề, lên núi nhờ cao nhân Chung Vô Diệm giúp đỡ, với điều kiện sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, nào ngờ Chung Vô Diệm nhắm đến ngôi mẫu nghi thiên hạ, trong khi Tề Tuyên vương đã hứa lập người đẹp Hạ Nghênh Xuân làm hoàng hậu, quân sư Yến Anh hiến kế cho Tuyên vương lập hai người làm Đông cung và Tây cung. Thật ra Chung Vô Diệm chỉ muốn phò vua giúp nước, nhưng Nghênh Xuân thì vào cung nhằm mục đích trả thù, hai vị nương nương không ngừng gây sóng gió trong chốn hoàng cung.


Tên tiếng Anh: Queens of Diamonds and Hearts
Tên tiếng Hoa: 東西宮略
Tên gốc: Đông Tây Cung Lược
Số tập: 25
Ngày ra mắt tạo hình: 5/9/2011
Ngày phát sóng trên TVB: 27/2/2012 đến 30/3/2012
Giám chế: Huỳnh Vỹ Thanh
thể loại : kiếm hiệp Hài
Diễn viên:Quách Tấn An - Tề Tuyên Vương
Trần Pháp Lai - Chung Vô Diệm
Trần Mẫn Chi - Hạ Nghênh Xuân
Nguyễn Triệu Tường
Lữ Tuệ Nghi
Trần Tự Dao
Tào Vĩnh Liêm
Huỳnh Trí Hiền
Lương Liệt Duy
Lâm Dĩnh Đồng
Lư Uyển Nhân
Mã:
Remux : Ivantran tvb.lvl.vn

Video: 1280x720

[video=youtube;pCJMdxTuINs]


Fshare Tập 1>25 (pass nếu có: ivantran127)


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Megashare Tập 1>12

Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.