Số tập: 24 (Tập 24 dài 90 phút)
Giám chế: Lý Diễm Phương
Diễn viên:
Quách Tấn An - Chương Tứ Duy (Nguyễn Vinh lồng)
Điền Nhụy Ni - Trần Chân Chân (Bích Ngọc lồng)
Huỳnh Thúy Như - Châu Cúc (Tuyết Nương lồng)
Mạch Trường Thanh - Hạ Hầu Vũ (Bá Nghị lồng)
Lý Thành Xương - Trần Mộng Cát (Huy Hồ lồng)
Vương Quân Thanh - Tôn Sở Sở (Minh Thảo lồng)
Trương Quốc Cường - Phan Kính Toàn (Thế Thanh lồng)
Lâm Hiểu Phong - Phan Nhĩ Danh (Khánh Văn lồng)
Trương Dĩnh Khang - Phàm Canh (Huy Hồ lồng)
Trịnh Tuấn Hoằng (Khánh Văn lồng)
Hứa Diệc Ni - A Độc (Minh Hương lồng)
Giản Mộ Hoa - Châu Lan
Tuyết Ni - Hương phu nhân
Khang Hoa
Trịnh Tử Thành
Lý Vũ Dương
Huỳnh Kiện Đông
Dư Tử Minh - Bưu Thúc (Huy Hồ lồng)
La Quân Mãn - La Cao Đại
Dương Triều Khải - Trương Anh Tuấn
Lưu Quế Phương
Đặng Anh Mẫn
Vương Duy Đức - Sư Gia


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.