Số tập: 11 (khoảng 70 phút / 1 tập)
Giám chế: Chiêu Chấn Cường
Diễn viên:
Châu Nhuận Phát - Tô Xán
Lưu Đức Hoa - Vạn Thiết Hào
Miêu Kiều Vỹ - Mã Côn
Mễ Tuyết - Tiêu Linh
Trần Tú Châu - Doanh Doanh
Lưu Thiệu Minh - Tiêu Nghị
Lưu Giang - bác Toàn
Thạch Kiên


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.