Xem online: 04/38
[Google Photos] http://goo.gl/IgWMyU

Download: 04/38
http://trustbank.vn/2036~f
http://www.fshare.vn/folder/TJG3RWKDJT

Diễn viên:
Lâm Phong, Vương Lạc Đan, Châu Lệ Kỳ, Từ Chính Hy, Trần Sa Lợi, Du Tiểm Phàm, Thẩm Thái và các diễn viên khác.

Nội dung:
Bộ phim là câu chuyện lịch sử kể lại cuộc đời của hoàng hậu nhà Hán - Vệ Tử Phu, người đã trải qua 38 năm với Hán Vũ Đế. Vệ Tử Phu (Vương Lạc Đan) là một nữ tì trong phủ của Bình Dương công chúa (Châu Lệ Kỳ), chị gái Hán Vũ Đế Lưu Triệt (Lâm Phong). Hán Vũ Đế mới lên ngôi, bị Thái hoàng Thái hậu Đậu Y Phòng chèn ép, cô mẫu Quán Đào công chúa bày mưu tính kế cho Hàn Yên ở bên cạnh giám sát hòng giữ địa vị cho con gái là Trần A Kiều (Trịnh Miêu Chi). Khi Hán Vũ Đế đến Bình Dương phủ, Vệ Tử Phu đã lọt vào mắt xanh của vị hoàng đế này, đồng thời sáu chữ Khổ cơ hàn, trục kim hoàn đã khiến cho Hán Vũ Đế yêu thương Vệ Tử Phu. Khi Vệ Tử Phu được đưa về cung, Trần A Kiều đã nhiều lần ghen tị, phối hợp với mẹ để hại Vệ Tử Phu, may nhờ có tài trí của Hán Vũ Đế và Bình Dương công chúa mới giải được oan tình. Bạn thanh mai trúc mã cũng là người yêu thầm Vệ Tử Phu rất nhiều năm Đoạn Hoành trở thành thị vệ cận thân của Hán Vũ Đế. Đoạn Hoành giấu kín tình yêu với Vệ Tử Phu do biết Vệ Tử Phu một lòng một dạ với Hán Vũ Đế. Để tránh gây khó xử, Vệ Tử Phu nhiều lần định bỏ đi nhưng cuối cùng nhờ sự đức độ và hiền hậu của mình đã khiến cho Hán Vũ Đế nhất mực tin tưởng, từng bước trở thành hoàng hậu. Sau này, dù có sóng gió gây ra bởi xuất hiện của Lý phu nhân, Câu Dực phu nhân, Vương phu nhân, tình yêu của Vệ Tử Phu và Hán Vũ Đế vẫn nguyên vẹn.

View more random threads: