Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài


La Chí Tường - Lương Sơn Bá
Lương Tiểu Băng - Chúc Anh Đài
Trần Gia Huy - Mã Văn Tài
Âu Hán Thanh - Tứ Cửu
Giang Tổ Bình - Ngân Tâm
Ngô Mạnh Đạt - Đinh lão sư
Lý Tuyền - Đinh sư mẫu
Lục Nguyệt - Đinh Hương
Thẩm Hải Dung - Lương mẫu

Thiếu Niên Lương Chúc là câu chuyện tình đầy nước mắt của Anh Đài và Sơn Bá, Chúc Anh Đài nữ cải nam trang để đi học. Sau một thời giang cải nam trang đi học Anh Đài và Sơn Bá thân thiết, hai người tâm đầu ý hợp nhưng Lương Sơn Bá không biết rằng Anh Đài là gái giả trai. Học được không bao lâu Anh Đài phải từ biệt Sơn Bá trở về nhà. Nhưng tình cảm của hai người đã bị mẹ Anh Đài ngăn cản. Trải qua bao sóng gió họ cùng nhau trải qua và Sơn Bá đã thành đạt giúp dân giúp nước nên mẹ Anh Đài cho 2 người bên nhau. Tưởng như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài được bên nhau, ai ngờ Mã Anh Tài lại gây cản trở kết quả là Sơn Bá trở bệnh mà qua đời, sau đó ngày thành hôn Anh Đài cũng chết theo, 2 người hóa thành đôi bướm.

.​
Tập 1>42Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
4share


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Tenlua


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.View more random threads: