Mã:
Tựa tiếng Anh : The Foundation
Tựa tiếng Hoa : 決戰玄武門
Tựa tiếng Việt : Trận Chiến Huyền Võ Môn
Số tập : 20

Diễn viên :
Huỳnh Nhật Hoa
Miêu Kiều Vỹ
Ông Mỹ Linh
Thang Chấn Nghiệp

Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.

View more random threads: