The Strain S02 2014 Blu-Ray 720p AVC x264 DTS 5.1​Trong Season 2 ra mắt, Êphêsô và Nora cố gắng để tạo ra một loại vũ khí sinh học mà sẽ giết strigoi, nhưng Setrakian đặt toàn bộ nhóm có nguy cơ bằng cách tìm kiếm cho một văn bản cổ xưa. Trong khi đó, Thạc sĩ giới thiệu một giống mới của sinh vật và vòi Kelly để kiểm soát nó.
SCREEN​
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.

View more random threads: