Phim do USLT,file được build từ năm 2007 bao gồm âm thanh gốc và lồng tiếng, âm thanh nghe rất rõ ràng, bản đẹp nhất trong các bản.

ĐỨA CON PHÁ SẢN (2002) 10 DVD

Thông tin fileMã:
General
Format : MPEG-PS
File size : 3.81 GiB
Duration : 45mn 50s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 11.9 Mbps

Video
ID : 224 (0xE0)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : M=3, N=15
Format settings, picture struc : Frame
Duration : 45mn 50s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 11.3 Mbps
Maximum bit rate : 3 850 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 1.087
Time code of first frame : 00:00:00:00
Time code source : Group of pictures header
GOP, Open/Closed : Open
GOP, Open/Closed of first fram : Closed
Stream size : 3.61 GiB (95%)

Audio #1
ID : 189 (0xBD)-128 (0x80)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Muxing mode : DVD-Video
Duration : 45mn 50s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 63.0 MiB (2%)

Audio #2
ID : 189 (0xBD)-129 (0x81)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Muxing mode : DVD-Video
Duration : 45mn 50s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 63.0 MiB (2%)


Link Fshare

Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
Nguồn: hdvietnam