[COLOR=rgb(0, 102, 0)]Tên phim: Lang gia bảng
Tên tiếng Trung: 琅琊榜
Tên tiếng Anh: Nirvana in Fire
Số tập: 54
Đạo diễn: Khổng Sênh, Lý Tuyết
Nguyên tác/biên kịch: Hải Yến
Nhà sản xuất: Hầu Hồng Lượng
Đối tác sản xuất: Tập đoàn ảnh thị Sơn Đông
Thể loại: Tiểu thuyết cổ trang giả tưởng
Thời gian khai máy: Tháng 2/2014
Phát sóng: 19/9/2015 trên kênh iqiyi[/COLOR]​
[COLOR=rgb(0, 102, 0)]


[/COLOR]
LINK TẬP 1-12 THUYẾT MINH
https://www.fshare.vn/folder/VVLYSSD48IOI

View more random threads: