Vệ Tử Phu (卫子夫 - The Virtuous Queen Of Han) - 47 tập - HTV2 lồng tiếng
Diễn viên:
Lâm Phong, Vương Lạc Đan, Châu Lệ Kỳ, Từ Chính Hy, Trần Sa Lợi, Du Tiểm Phàm, Thẩm Thái và các diễn viên khác.
Chúc các bạn xem phim vui vẻ!


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.