Quyền bào chữa là một trong số những nguyên tắc căn bản của tố tụng hình sự ( TTHS) Việt Nam. Việc thực hiện vô cùng tốt các nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo giúp cho cơ quan tiến hành tố tụng xác định được sự thật khách quan của vụ án, giúp hoạt động tố tụng được tiến hành đúng trình tự, đảm bảo việc phán xử công minh, kịp thời, không có để lọt tội phạm và không khiến cho oan người vô tội.

Trong TTHS, giai đoạn phán xử được coi là thời kỳ trung tâm, nơi mà mọi tình tiết của vụ án được đưa ra nhận định, xem xét một cách toàn diện và trên cơ sở kết quả tranh tụng giữa luật sư bào chữa và đại diện viện kiểm tra giữ quyền công tố tại phiên tòa, tòa án ra bản án, quyết định tuyên 1 người có tội hay không.

quá trình xét xử sơ thẩm là công đoạn quan trong trong thủ tục tố tụng ở tòa án. Đối với vụ án hình sự tại phiên tòa sơ thẩm , viện kiểm sát là cơ quan giữ quyền công tố sẽ thực hiện việc buộc tội bị cáo, hội đồng xét xử dựa trên chưng cứ đã được điều tả tiến hành thời kỳ xét hỏi,tranh luận ở phiên tòa để đưa ra bản án, quyết định cuối cùng, còn luật sư bào chữa cho bị cáo sẽ được thực hiện việc tranh luận đối với cáo buộc của VKS cũng như với phía bị hại.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp thì ngày nay dù 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập được đoàn luật sư với gần 9.500 luật sư nhưng chỉ có 20% những vụ án hình sự trong cả nước có luật sư tham dự. Đây là một con số rất giảm thiểu, thể hiện sự bất cập trong việc thực hiện quyền bào chữa của bị can, bị cáo. Tình trạng này do nhiều nguyên nhân:

trước nhất là hoạt động và sinh hoạt cấp giấy chứng nhận bào chữa của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Điều 56, Đ 57 của bộ luật TTHS và điều 27 Bộ luật Luật sư. Khoản 4 Đ 56 Bộ luật TTHS quy định : “ Trong thời hạn 3 ngày , bắt đầu từ ngày nhận được đề nghi của người bào chữa , cơ quan điều tra, viện kiếm sát, tòa án phải coi xét cấp GCNBC để họ thực hiện việc bào chữa. Nếu như từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do. Đối với trường hợp tạm giữ người thì trong thời hạn 24h , kể tính từ lúc nhận được đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa. Nếu từ chối cấp GCN thì phải nêu rõ lý do. Quy định là như vậy nhưng việc thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, phiền hà cho luật sư bào chữa bởi những giấy tờ giao và nhận GCNBC được thực hiện không có thống nhất giữa những cơ quan tiến hành tố tụng.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 dành hẳn mục V Chương XXI để quy định về hồ sơ tranh tụng tại phiên tòa đồng thời coi đây là nội dung cốt lõi thể hiện nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong phán xử theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Về căn bản, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 vẫn chưa quy định việc Chủ tọa phiên tòa là người trực tiếp điều hành việc hỏi, mà chỉ quy định trong công đoạn xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa hỏi trước sau ấy quyết định để Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thực hiện việc hỏi (Điều 307 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015). Tuy nhiên, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đã có những điểm mới trong quy định trật tự phát biểu khi tranh luận, yêu cầu Kiểm sát viên khi luận tội phải căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu, đồ vật đã được quản lý tại phiên tòa và ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người che chở quyền, lợi của đương sự cũng như những người tham dự tố tụng khác tại phiên tòa (Điều 321 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015).

Dịch vụ luật sư bào chữa tại tòa án

một. Trong những vụ án dân sự:

- mâu thuẫn về đất đai;

- tranh chấp về thừa kế;

- tranh chấp về hợp đồng;

- mâu thuẫn về hôn nhân gia đình;

- mâu thuẫn về sở hữu trí tuệ;

- Đòi bù đắp thiệt hại.

Trong các vụ án kinh tế:

- tranh chấp về buôn bán thương mại;

- mâu thuẫn Hợp đồng;

- tranh chấp về vay, bảo lãnh, thế chấp… tài sản.

3. Trong những vụ án về hành chính, làm việc

- Xử phạt vi phạm hành chính(thuế TNDN, thuế TNCN, thuế VAT…);

- đề nghị thực hiện những quyết định hành chính;

- Sa thải, bồi thường thiệt hại, tai nạn lao động….

4.Trong các vụ án hình sự:

quý khách là doanh nghiệp tham dự tố tụng với nhân cách là nguyên đơn dân sự hoặc bị đơn dân sự, quý khách là cá nhân tham dự tố tụng với nhân cách là người bị hại.
tìm luật sư tại TPHCM
http://luatsu-vn.com