Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu bổn phận về các khoản nợ và các bổn phận tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã đảm bảo góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức , cá nhân; số lượng thành viên là 01 (đối với công ty TNHH một thành viên); tối thiểu là 02 và tối đa không vượt quá 50 (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên).
Thành lập công ty tại Apolo bạn sẽ nắm rõ được quy trình cũng như cách thành lập công ty tnhh


1.Điều kiện thành lập công ty TNHH:
Theo lý lẽ tại Điều 13 Luật công ty TNHH 2005, Các cá nhân muốn thành lập công ty TNHH tư nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. cơ quan , cá nhân Việt Nam, cơ quan, cá nhân nước ngoài có quyền xây dựng nên và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam theo nguyên tắc của Luật này, trừ trường hợp phép tắc tại khoản 2 Điều này.
b. cơ quan, cá nhân sau đây không được quyền xây dựng nên và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam:
- tổ chức nhà nước, đơn vị lực lượng tranh bị nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập công ty TNHH kinh doanh thu lợi riêng cho tổ chức , đơn vị mình;
- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các tổ chức , đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan , đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
- Cán bộ chỉ đạo , quản lý nghiệp vụ trong các công ty TNHH 100% vốn chiếm hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại công ty TNHH khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

2. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH tại Kế Toán Apolo
- điều khoản chung về công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên
- tư vấn trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH
- tư vấn về lựa chọn tên công ty TNHH
- giải đáp lựa chọn trụ sở công ty TNHH
- tư vấn về vốn điều lệ (vốn pháp định) trong công ty TNHH
- tư vấn về cơ cấu góp vốn trong công ty TNHH (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
tư vấn về ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH
- giải đáp phương thức hoạt động và điều hành trong công ty TNHH (đại hội thành viên, hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc …)
- giải đáp mối quan hệ giữa các chức danh quản lý
- giải đáp quyền và nghĩa vụ của các thành viên
- tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh
- tư vấn về các tranh chấp thường chạm mặt trong hoạt động buôn bán của công ty TNHH
- giải đáp về đường lối giải quyết tranh chấp nội bộ và tranh chấp buôn bán đối với công ty TNHH

3. tư vấn thủ tục, hồ sơ xây dựng nên công ty TNHH


Giấy đề nghị đăng ký bán buôn theo mẫu thống nhất Do tổ chức đăng ký buôn bán có thẩm quyền quy định .
Dự thảo Điều lệ công ty.
Danh sách thành viên và các giấy tờ đính kèm sau đây:
Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định xây dựng nên, Giấy chứng nhận đăng ký bán buôn hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
Đối với thành viên là cơ quan nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký bán buôn phải có chứng thực của tổ chức nơi cơ quan đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký buôn bán .
Văn bản xác nhận vốn pháp định của tổ chức, cơ quan có thẩm quyền đối với công ty bán buôn ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo phép tắc của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Hãy liên hệ với Kế toán Apolo - để được giải đáp miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn tốt nhất!