Anh chị tham khảo thông tin giấy nộp tiền.

Hệ thống tự động hiển thị tên người nộp thuế theo thông báo của tài khoản đang đăng nhập và ko cho phép sửa.

Hệ thống tự động hiển thị mã số thuế của trương mục đang đăng nhập và không cho phép sửa

Hiển thị danh sách nhà băng mà NNT đăng ký, hệ thống đề nghị NNT phải chọn 1 nhà băng cụ thể.

Danh sách tài khoản liên kết với nhà băng của NNT, hệ thống đề xuất NNT phải chọn 1 tài khoản cụ thể.

Bao gồm danh sách Cơ quan thu thuộc địa bàn và các tỉnh thành đã chọn. Hiển thị theo định dạng mã cơ quan thuế mà bạn đăng ký.

Căn cứ dựa trên khu vực hành chính của cơ quan thu và cho phép NNT chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã.

Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu là Chi cụ. Cho phép NNT chọn trong danh sách Quận/Huyện thuộc địa bàn tỉnh, tỉnh thành của cơ quan thu đã chọn.

Cho phép NNT chọn trong danh mục phường/xã thuộc Quận/Huyện đã chọn.

Danh mục toàn bộ những ngân khố nhà nước cơ quan thu đã chọn, mặc định lấy theo địa bàn hành chính CQT của NNT, cho phép NNT chọn lại.

Cho phép NNT chọn một trong 2 mẫu tài khoản: Nộp vào NSNN (TK7111), Thu hồi hoàn (TK8993)

Xem thêm >>> Báo giá chữ ký số VINA

Xem thêm >>> Báo giá chữ ký số VNPT

Xem thêm >>> Báo giá chữ ký số EFY

Danh sách cơ quan thuế trong khuc vực bạn đăng ký.

Hệ thống thực hành rà soát thông tin “Cơ quan thuế” và lấy thông báo chi tiết các khoản nợ thuế của NNT từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan thuế đã được lọc theo cơ quan thuế và hiển thị “Chi tiết khoản nộp”.
Hoặc NNT với thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, số tiền, mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.
Hệ thống hiển thị Tra cứu NDKT

NNT chọn mục NDKT cần tra cứu

Nhấn nút “Tra cứu” hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả phù hợp mang điều kiện tra cứu.
Lưu ý:

– Bắt yêu cầu nhập ít nhất một mẫu khoản nộp. Trong ấy, thông tin nội dung kinh tế, kỳ thuế, mã NDKT, mã chương, số tiền không được để trống.

Hệ thống chèn thêm 1 cái trống thông tin khoản nộp vào phía dưới chiếc ngày nay.
Hệ thống xóa bỏ loại được chọn khỏi lưới dữ liệu.
Hệ thống lưu những thông tin đã nhập trên giấy nộp tiền
Bước 3: Nhấn nút “hoàn thành”

Sau lúc nhập đẩy đủ thông báo, NNT bấm “hoàn tất” để hoàn thành việc lập giấy nộp tiền
Hệ thống rà soát thông tin nhập vào:
Nếu các thông tin rà soát ko hợp thức, hệ thống hiển thị thông tin trực tiếp trên màn hình cho NNT lỗi để NNT thực hiện sửa lại.
Nội dung GNT không vượt quá giới hạn 210 ký tự.
Nếu như thông tin hợp thức, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”

NNT xem lại chi tiết giấy nộp tiền để rà soát lại thông tin đã đúng hay chưa.
– Bấm “Sửa” quay về màn hình nhập giấy nộp tiền để sửa lại thông báo.

– Để xóa giấy nộp tiền vừa lập chúng ta bấm vào xóa.

– Bấm “In GNT” để in chi tiết GNT

Bước 4: Nhấn nút “Trình ký”

Cho phép NNT thực hành trình GNT đã được lập thành công tới người ký duyệt.

Bước 5: Nhấn nút “Ký và nộp”

Cho phép NNT ký và nộp GNT đã được thành lập thành công.
Hệ thống hiển thị cửa sổ nhập mã PIN.

Nhập mã PIN và bấm chấp nhận hệ thống thông báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ thuế quan.