Cái này là chuyện ngoài đời mà như phim các bác ạ. Nhà cái đi lừa đảo người ta nhưng lại tung một đống tiền ra đốt. Xem nhân vật chính đến kết truyện có vạch mặt được bọn lừa đảo không nào!
http://tinyurl.com/vmoasn4