Bài viêt sau đây, dịch vụ tư vấn kế toán trọn gói tại hà nội Lawkey xin gửi tới bài viết về những quy định của pháp luật về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

- Điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về người phụ thuộc như sau:

"Người phụ thuộc bao gồm:

d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

d.1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

d.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

d.2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật."

- Điều kiện trở thành người phụ thuộc: Điểm đ,e khoản 1 Điều 9:

"đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...)."

- Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc được hướng dẫn tại điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC và được khái quát như sau:

(1) Con:

+ Con dưới 18 tuổi: Bản sao giấy khai sinh và bản sao chứng minh nhân dân (Nếu con từ 15 tuổi trở lên phải có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu)

+ Con trên 18 tuổi bị khuyết tật, mất khả năng lao động: Bản sao giấy khai sinh, bản sao chứng minh nhân dân, bản sao giấy chứng nhận khuyết tật

+ Con trên 18 tuổi đang theo học các bậc học, không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm không quá 1.000.000 đồng: Bản sao giấy khai sinh; bản sao thẻ sinh viên hoặc giấy xác nhận của trường đang theo học

+ Con nuôi: Ngoài các giấy tờ trên thì cần thêm Bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi,

(2) Người phụ thuộc ngoài độ tuổi lao động: (Từ đủ 55 tuổi đối với nữ hoặc 60 tuổi đối với nam)

+ Vợ/chồng: Bản sao chứng minh nhân dân, bản sao sộ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

+ Cha/mẹ: Bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/giấy khai sinh/quyết định công nhận việc nhận cha,mẹ, con,..

+ Các trường hợp khác: Bản sao chứng minh nhân dân, bản sao giấy xác nhận trách nhiệm nuôi dưỡng của người nộp thuế: sổ hộ khẩu/xác nhận tạm trú/bản khai của người nộp thuế có xác nhận của UBND xã về người phụ thuộc đang sống cùng/bản khai của người nộp thuế có xác nhận của UBND xã về người phụ thuộc đang sống tại địa phương không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng)

(3) Người phụ thuộc trong độ tuổi lao động: Ngoài những giấy tờ trên thì còn phải nộp kèm theo bản sao giấy xác nhận khuyết tật.