Nhiệm vụ của kế toán cho vay
Kế toán cho vay có nhiệm vụ tính toán, ghi chép, phản ánh đầy đủ kịp thời và có tính chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự thời gian cho từng đối tượng vay vốn bằng giá trị tiền tệ một cách đầy đủ khoa học. Thông qua tình hình đó huy động vốn, sử dụng vốn vào hoạt động kinh doanh, tình hình biến động trong kinh doanh. Tính toán đầ đủ, đúng các chi phí, doanh thu, thu nhập của ngân hàng.

Các bài viết có thể xem thêm:
+ xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
+ khái niệm marketing mix
+ hành vi người tiêu dùng trong marketing

Xuất phát từ tính đa dạng, phong phú và phức tạp của hoạt động tín dụng; đòi hỏi vụ kế toán cho vay phải phù hợp thích hợp với từng loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể vầ được diễn ra liên tục một cách thường xuyên và có hiệu quả. Đồng thời kế toán cho vay phải đảm bảo thực hiện việc xử dụng vốn một cách hợp lý, thu, chi, thanh toán đúng chế độ, phải chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật hành chính. Có như vậy kế toán mới đảm bảo thực hiện việc theo dõi sát các kỳ hạn trả nợ, để tính toán chính xác thu đúng, thu đủ cả gốc lẫn lãi và chuyển nợ một cách kịp thời, đúng chế độ.

Nghiệp vụ kế toán cho vay còn phản ánh tình hình thực tế, kế hoạch kinh doanh đúng chức năng và khả năng của ngân hàng. Dự án được các chi phí và kết quả kinh doanh, đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn vốn, tránh rủi ro ở mức thấp nhất và có hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện nay ngân hàng đầu tư vốn cho vay mọi thành phần kinh tế. Kế toán cho vay phải theo dõi đầy đủ từng khoản vay, kỳ hạn trả nợ, được thực hiện qua quản lý số dư trên tài khoản cho vay, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hiện tượng tham ô, lợi dụng, tránh sai sót gây nên sự thiếu hụt tiền vốn của ngân hàng, đồng thời kế toán cho vay phải biết xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách linh hoạt, sáng tạo đúng chế độ hiện hành.

Kế toán cho vay còn phải tổ chức giám định quá trình cho vay, thu nợ được thể hiện qua các nhiệm vụ cụ thể sau:

Xác lập chứng từ kế toán cho vay đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp, kiểm soát chặt chẽ chứng từg trước khi phát tiền vay , theo dõi các khoản vay trong quá trình vay như sử dụng vốn vay cho đến khi hết nợ. Thông qua các hạn mức tín dụng kế toán cho vay cung cấp đày đủ, kịp thời các số liệu về nguồn vốn, sử dụng vốn để từ đó thực sự làm tham mưu cho lãnh đạo. Giúp cho các nhà lãnh đạo điều hành kinh doanh có hiệu quả.

Ngoài việc theo dõi tiền vay, kỳ hạn trả nợ, thu nợ đúng hạn, thu lãi đầy đủ, chuyển nợ quá hạn kịp thời thì nghiệp vụ cho vay còn có trách nhiệm theo dõi hồ sơ cho vay, thông báo cho cán bộ tín dụng và khách hàng biết số nợ đến hạn phải trả, để họ có kế hoạch trả nợ kịp thời, đúng hạn từ đó sẽ tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa phòng kế toán và phòng tín dụng hoạt động một cách nhịp nhàng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tính toán đúng chủ động trong kinh doanh và các điều khoản chi tiêu để có kế hoạch trả nợ cho ngân hàng, đồng thời tạo sự cân đối giữa hai bên nguồn vốn và sử dụng vốn .