Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp dành cho các đối tượng không học chuyên ngành sư phạm nhưng muốn đứng lớp giảng dạy trong các trường trung cấp, trung tâm, các trường từ trung cấp trở xuống.
Đáp ứng nhu cầu đó, trung tâm đào tạo VTE tổ chức khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm TCCN như sau:

I. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
- Kết thúc khóa học người học có năng lực nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu chuẩn nghiệp vụ sư phạm của người giáo viên trung cấp chuyên nghiệp để thực hiện hoạt động dạy học và giáo dục theo chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục TCCN. Vai trò, sứ mệnh và xu thế phát triển của giáo dục TCCN. Các kiến thức cơ bản về tâm lí học, giáo dục học sư phạm nghề nghiệp, tổ chức và quản lí quá trình dạy học, lí luận và phương pháp dạy học TCCN.
- Lập được kế hoạch giảng dạy (lí thuyết, thực hành, thực tập). Vận dụng, kết hợp được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học lý thuyết, thực hành. Thực hiện tốt việc tổ chức và quản lí quá trình dạy học, kiểm tra đánh giá, quản lí học sinh TCCN theo quy định.
II. ĐỐI T¬ƯỢNG BỒI D¬ƯỠNG
- Những Giáo viên TCCN nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm.
- Những người có bằng Tốt nghiệp đai học có nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy trong các trường TCCN hoặc các cơ sở đào tạo.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
- Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TCCN ban hành theo thông tư số 61/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 25 tín chỉ
Trong đó bao gồm:
- Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ
- Khối lượng kiến thức tự chọn tối thiểu: 4 tín chỉ.
1. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ
STT Học phần bồi dưỡng Số tín chỉ
1 Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp 4
2 Giáo dục học nghề nghiệp 3
3 Tổ chức và quản lí quá trình dạy học 3
4 Phương pháp và kĩ năng dạy học 4
5 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2
6 Giao tiếp và ứng xử sư phạm 2
7 Thực tập sư phạm 3
Tổng số 21
2. Nội dung các học phần tự chọn tối thiểu: 04 tín chỉ
STT Tên học phần Số tín chỉ
1 Phát triển chương trình đào tạo TCCN ( ko dạy ) 2
2 Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN ( ko dạy ) 2
3 Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp 2
4 Ứng dụng CNTT trong dạy học 2
5 Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh ( ko dạy ) 2
6 Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN ( ko day ) 2
Tham khảo thêm khóa học: quan ly mam non
IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG VÀ THỜI GIAN HỌC
- Hình thức 1: Học liên tục vào các tối trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6).
- Hình thức 2: Học vào các ngày thứ 7, chủ nhật.
- Thời gian học 03 tháng
V. HỌC PHÍ
- 2.500.000đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng chẵn/một học viên)
- Địa điểm học : Số 546 Đường Lê Hồng Phong – Phường 10 – Quận 10 – Tp HCM
VI. HỒ SƠ
- Phiếu đăng ký học (theo mẫu) gửi kèm theo Thông báo.
- Bản sao giấy khai sinh có công chứng.
- 2 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT
VPGD : Số 546 Lê Hồng Phong- Phường 10- Quận 10- TP.HCM
Hotline: (08) 66 57 55 11/ (08) 66 57 55 22/ (08) 66 57 55 33

View more random threads: