Nếu bạn là fan của các siêu anh hùng như Superman hay Batman, tại sao lại không thử biến chú dế Android yêu thích của mình thành một sản phẩm thể hiện sở thích cá nhân, chắc chắn đó sẽ là một điều rất khác biệt và thú vị.

[IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/03/23/0C6rR.jpg[/IMG]
Ngoài việc sắm cho mình một chiếc ốp lưng in hình các siêu anh hùng, hãy "độ" lại [COLOR=rgb(23, 96, 147)]giao diện[/COLOR] cho chiếc điện thoại của mình trở nên thật đặc biệt và thể hiện sở thích của bản thân.

Superman

[IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/03/23/05mgr.jpg[/IMG]
Những thứ cần có:
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Hình nền Superman[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Zwart Icon Pack (Free)[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]House of EI Custom Icon[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Jack's Music Widget (Free, $1.99)[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]1Weather (Free)[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]KWGT Pro ($2.99)[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]SuperWidget KWGT Preset[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Superman Ringtone[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Superman notification[/COLOR]
 • Laucher hỗ trợ gói icon và các icon cá nhân, như[COLOR=rgb(23, 96, 147)] Nova Laucher[/COLOR], [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Action Launcher[/COLOR], [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Apex Launcher[/COLOR]
 • Trình quản lí File để di chuyển KWGT preset và các thành phần của theme vào thư mục thích hợp
Các bước tiến hành:
 • Tải hình nền về theo địa chỉ ở trên và cài đặt làm hình nền chính
 • Tải Zwart Icon Pack về, cài đặt nó làm bộ icon mặc định của Laucher đang sử dụng. Đối với Nova, các bạn có thể tìm thấy cài đặt icon trong mục Look and Feed, với [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Action[/COLOR] nằm ở dưới mục Display, với [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Apex[/COLOR] nằm ở mục Theme Settings
 • Tải House of EI Custom Icon về, cài đặt làm biểu tượng của App Draw
[IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/03/23/05und.jpg[/IMG]
 • Nhấn giữ biểu tượng App Draw trên màn hình Home và chọn Edit
 • Chọn Document từ menu icon. Nếu không có mục Document, chọn Gallery apps
 • Tìm kiếm biểu tượng House of EI tại vị trí đã tải về
 • Kéo khung Preview ra toàn màn hình, sau đó bấm Done
 • Trong menu Edit Shortcut, chọn Done (Nếu sử dụng Action Laucher có thể bỏ qua bước này)
 • Tải về Jack's Music Widget
 • Thêm 1 Widget Jack's Music 4x1 vào phía trên màn hình home. Nếu các ô lưới rộng hơn 4 cột, điều chỉnh sao cho widget kéo dài hết chiều ngang màn hình
[IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/03/23/05Iug.jpg[/IMG]
 • Mở ứng dụng Jack's Music Widget trong app draw (đừng chỉ chạm vào widget) để xác nhận
 • Chọn 4x1 Widget StyleClear
 • Tải về 1Wearther
 • Thêm Widget 1Weather Compact 4x1 vào cuối màn hình home
 • Khi cửa sổ xác nhận thêm Widget hiện ra, chọn Transparent cho Background, White cho IconsWhite hoặc Black cho Accent
 • Chọn Done trên góc trên cùng bên trái để xác nhận
 • Nếu màn hình Home rộng hơn 4 cột, cũng kéo Widget sao cho vừa chiều ngang màn hình
 • Tải nhạc chuông và nhạc thông báo Superman vào thư mục Ringtones và Notification
 • Trong mục Settings, chọn man-of-steel làm nhạc chuông, superman-dun-dun làm âm thông báo

Video hướng dẫn

Như vậy là giao diện mới gần như đã hoàn thành, trông rất cá tính.

[IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/03/23/05yYZ.jpg[/IMG]
Tùy chọn với [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Shortcut Widget [/COLOR](Dấu các shorcut trên màn hình)
 • Tải [COLOR=rgb(23, 96, 147)]SuperWidget KWGT[/COLOR] vào thư mục Kustom/widgets
 • Tải KWGT Pro
 • Thêm 1 widget WKGT 1x1 vào màn hình Home (Nếu có thể, resize với kích thước 1.5x1.5). Đặt widget ở vị trí mình muốn, nhưng nên tránh nhưng vị trí sử dụng để điều khiển [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Launcher[/COLOR]
 • Chạm vào [COLOR=rgb(23, 96, 147)]widget[/COLOR] để xác nhận
 • Chọn thẻ Exported trong thư viện Preset
 • Chọn[COLOR=rgb(23, 96, 147)] SuperWidget[/COLOR]
 • Lưu widget bằng biểu tượng đĩa mềm ở góc trên cùng bên phải
 • Lặp lại bước 1-6 cho mỗi shortcut mà bạn muốn ẩn khỏi màn hình
Thay đổi App Shortcut
 • Mở widget bằng trình chỉnh sửa KWGT
 • Chọn Super Shortcut trong thẻ Items
 • Chọn thẻ Touch
 • Chọn box Launch App
 • Chọn box App
 • Chọn ứng dụng bạn muốn. Bạn có thể chuyển đổi Launch App thành Launch Shortcut hoặc điều khiển media nếu muốn
 • Lưu Widget lại
[IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/03/23/05P3k.jpg[/IMG]
Thay đổi độ trong suốt của các Shortcut
 • Mở trình chỉnh sửa widget KWGT
 • Chọn [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Superman Shortcut [/COLOR]trong thẻ Items
 • Trong thẻ Bitmap, cuộn xuống mục [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Opacity[/COLOR]
 • Để làm shortcut trong suốt hơn, kéo thanh trượt dần về 0
 • Để làm shortcut hiện rõ, kéo thanh trượt dần về 100
 • Để xoay logo, di chuyển thanh [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Rotate[/COLOR]
 • Lưu Widget lại
Batman

[IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/03/23/05bRX.jpg[/IMG]

Những thứ cần có:
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Hình nền[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Whicons Icon Pack (Free)[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Assorted Bat Logos[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Jack's Music Widget (Free, $1.99)[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]1Weather (Free)[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]KWGT Pro ($2.99)[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]BatWidget KWGT Preset[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Batman Ringtone[/COLOR]
 • [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Batwave Notification tone[/COLOR]
 • Laucher hỗ trợ bộ icon và các icon cá nhân như Nova, Action, Apex
 • Trình quản lí File

Video hướng dẫn

Các bước tiến hành:
 • Tải hình nền về và cài đặt làm hình nền chính
 • Tải Whicon Icon Pack
 • Chọn bộ Icon trên là Icon mặc định của Launcher đang sử dụng
 • Nhấn dữ App Draw và chọn Edit
 • Chọn Whicons Icon Pack
 • Kéo xuống B và chọn biểu tượng [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Batman[/COLOR]
 • Trong menu Edit Shortcut, chọn Done
 • Tải nhạc chuông và âm thông báo Batman về
 • Trong Settings, chọn batman_animated làm nhạc chuông, [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Batwave-one-tone[/COLOR] làm âm thông báo
 • Thêm Widget Jack's Music 4x1 vào phía trên màn hình
 • Mở ứng dụng Jack's Music Widget trong App Draw để xác nhận
 • Đặt 4x1 Widget StyleClear
 • Tải BatWidget KWGT vào thư mục [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Kustom/widgets[/COLOR]
 • Thêm KWGT 2x4 vào màn hình home
 • Điều chỉnh widget sao cho nó nằm ở một phần bên phải màn hình
 • Chạm vào widget để xác nhận
 • Chọn thẻ Exported trong[COLOR=rgb(23, 96, 147)] gallery Preset[/COLOR]
 • Chọn BatWidget
[IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/03/23/05z0l.jpg[/IMG]
Để thay đổi một trong các Shorcut:
 • Mở trình chỉnh sửa widget KWGT
 • Chọn thành phần muốn sửa trong them Items
 • Chọn thẻ Touch
 • Chọn box [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Lauch App[/COLOR]
 • Chọn box App
 • Chọn ứng dụng bạn muốn, có thể chuyển [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Launch App[/COLOR] thành Launch Shortcut hoặc điều khiển media nếu muốn
 • Save widget lại
[IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/03/23/0C2c7.jpg[/IMG]
Để thay đổi độ trong suốt của các shortcut, làm tương tự như đối với theme [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Superman[/COLOR] ở trên.

[IMG]http://www.***********/chevereto/images/2016/03/23/0C4EU.jpg[/IMG]
Chúc các bạn thành công.