http://www.mediafire.com/download/yh8uipt1bm3fcc5/TNCD_046_-_Pham_Duy_1_-_Ngay_do_chung_minh.rar

http://www.mediafire.com/download/9wzay1vv2oqip0q/TNCD_046_-_Pham_Duy_1_-_Ngay_do_chung_minh01.rar
ASIA CD FLAC

Asia 317: Philip Huy, Mỹ Huyền - Định Mệnh (2012) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-317-philip-huy-my-huyen-inh-menh.html

Asia 319: Lê Anh Quân - Mắt Lệ Cho Người (2012) [Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-319-le-anh-quan-mat-le-cho-nguoi.html

Asia 320: Vũ Khanh - Cô Láng Giềng (2012) [Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-320-vu-khanh-co-lang-gieng-2012.html

Asia 321: Đường Về Quê Hương (2012) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-321-uong-ve-que-huong-2012-flac.html

Asia 338: Đan Nguyên & Y Phụng – Thiệp Hồng Viết Tên Em (2013) [flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-338-nguyen-y-phung-thiep-hong-viet.html

Asia 341: Nhạt Nắng (2013) [Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-341-nhat-nang-2013-flac.html

Asia 342 : Duyên Tình (2013) [Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-342-duyen-tinh-2013-flac.html

Asia 344 : Băng Tâm – Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau (2013) [Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-344-bang-tam-mai-lo-hai-minh-xa.html

Asia 345: Hà Thanh Xuân – Qua Ngõ Nhà Em (2013) [Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-345-ha-thanh-xuan-qua-ngo-nha-em.html

Asia 347: Đan Nguyên – Mùa Xuân Và Người Lính (2013) [Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-347-nguyen-mua-xuan-va-nguoi-linh.html

Asia 348: Hồ Hoàng Yến – Dù Tình Yêu Đã Mất (2013)[FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-348-ho-hoang-yen-du-tinh-yeu-mat.html

Asia 349: Mai Thanh Sơn 3 – Hạnh Phúc Bên Người (2014) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-349-mai-thanh-son-3-hanh-phuc-ben.html

Asia 350 – Nhớ Người Yêu (2014) [Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-350-nho-nguoi-yeu-2014-flac.html

Asia 351 - Nhớ Đêm Mưa Sài Gòn (2014) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-351-nho-em-mua-sai-gon-2014-flac.html

Asia 352 - Mùa Hè Tình Yêu [2014][FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-352-mua-he-tinh-yeu-2014flac.html

Asia 353 - Con Đường Mang Tên Em (2014)[Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/asia-353-con-uong-mang-ten-em-2014flac.html


THUY NGA CD FLAC

TNCD 001: Various Artists - Dạ Vũ Paris 1 – Tóc Mây (1988) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-001-various-artists-da-vu-paris-1.html

TNCD 002: Various Artists - Hương Lan – Khi Đã Yêu (1991) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-002-various-artists-huong-lan-khi.html

TNCD 003: Various Artists - Tiếng Hát Họa Mi – Em Đi Rồi(1988) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-003-various-artists-tieng-hat-hoa.html

TNCD 004: Various Artists – Chuyện Một Người Đi (1989) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-004-various-artists-chuyen-mot.html

TNCD 006: Various Artists – Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (1989)[FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-006-various-artists-nuoc-non-ngan.html

TNCD 007: Various Artists – Dạ Vũ Tóc Mây 2(1989) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-007-various-artists-da-vu-toc-may.html

TNCD 008: Various Artists – Áo Tím Ngày Xưa [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-008-various-artists-ao-tim-ngay.html

TNCD 009: Various Artists - Em Là Tất Cả (1989) [Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-009-various-artists-em-la-tat-ca.html

TNCD 010: Various Artists - Cho Em Quên Tuổi Ngọc (1989)[Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-010-various-artists-cho-em-quen.html

TNCD 011: Various Artists - Nhật Trường &Thanh Lan – Vĩnh Biệt Em(1989)[Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-011-various-artists-nhat-truong.html

TNCD 012: Various Artists - Tuyệt Phẩm Song Ca – Lời Cuối Cho Em (1990)[Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-012-various-artists-tuyet-pham.html

TNCD 013: Various Artists - Hương Lan – Nụ Hoa Nhỏ (1989)[Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-013-various-artists-huong-lan-nu.html

TNCD 014: Various Artists - Họa Mi –Tình Sầu (1988)[Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-014-various-artists-hoa-mi-tinh.html

TNCD 015: Various Artists - Nhạc Trẻ - Missing You (1990)[Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-015-various-artists-nhac-tre.html

TNCD 016: Various Artists - Tình Khúc NS.Trịnh Công Sơn - Này Em Có Nhớ (1991)[Flac]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-016-various-artists-tinh-khuc.html

TNCD 017: Various Artists - Công Thành & Lyn - Nhạc Khiêu Vũ - Bé Yêu (1991) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-017-various-artists-cong-thanh-lyn.html

TNCD 018: Various Artists - Họa Mi – Nghìn Trùng Xa Cách (1991) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-018-various-artists-hoa-mi-nghin.html

TNCD 019: Various Artists - Ái Vân & Elvis Phương - Bài Tango Cho Em (1991) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-019-various-artists-ai-van-elvis.html

TNCD 020: Various Artists - Dạ Vũ Nhạc Trẻ - Luân Vũ Ngày Mưa(1991) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-020-various-artists-da-vu-nhac-tre.html

TNCD 021: Various Artists - Paris By Night 12 (1991) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-021-various-artists-paris-by-night.html

TNCD 022: Various Artists - Chuyến Xe Ba Người (1991) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-022-various-artists-chuyen-xe-ba.html

TNCD 023: Various Artists - Hương Lan & Chế Linh - Người Xa Người(1991) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-023-various-artists-huong-lan-che.html

TNCD 024: Various Artists - Don Hồ – Xin Mãi Còn Yêu (1992) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-024-various-artists-don-ho-xin-mai.html

TNCD 025: Various Artists - Hương Lan & Thái Châu - Cay Đắng Tình Đời (1992) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-025-various-artists-huong-lan-thai.html

TNCD 026: Various Artists - Họa Mi & Ái Vân - Chỉ Là Giấc Mơ Qua (1992) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-026-various-artists-hoa-mi-ai-van.html

TNCD 027: Various Artists - Dalena - Lệ Đá (1992) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-027-various-artists-dalena-le-1992.html

TNCD 028: Various Artists - Anh Khoa & Họa Mi - Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (1992) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-028-various-artists-anh-khoa-hoa.html

TNCD 029: Various Artists - Tình Vào Thu (1992) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-029-various-artists-tinh-vao-thu.html

TNCD 030: Various Artists - Ái Vân - Ngày Ấy Xa Nhau (1992) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-030-various-artists-ai-van-ngay-ay.html

TNCD 031: Various Artists - Thái Châu & Hương Lan 2 - Anh Yêu Em (1992) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-031-various-artists-thai-chau.html

TNCD 032: Various Artists - Dalena & Thái Châu - Cỏ Úa (1992) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-032-various-artists-dalena-thai.html

TNCD 033: Various Artists - Elvis Phương & Dalena - Chút Ân Tình Mong Manh (1992) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-033-various-artists-elvis-phuong.html

TNCD 034: Various Artists - Don Hồ & Ngọc Huệ - Hạnh Phúc Trong Tim(1992) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-034-various-artists-don-ho-ngoc.html

TNCD 035: Various Artists - Hòa Tấu Kevil Khoa – Em Đi (1992) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-035-various-artists-hoa-tau-kevil.html

TNCD 036: Various Artists - Nhạc Tiền Chiến Và Quê Hương (1993) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-036-various-artists-nhac-tien.html

TNCD 037: Various Artists - Ái Vân - Nuối Tiếc (1993) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-037-various-artists-ai-van-nuoi.html

TNCD 038: Various Artists - Đon Hồ - Giấc Mơ Ngày Mai (1993) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-038-various-artists-on-ho-giac-mo.html

TNCD 039: Various Artists - Liên Khúc Paris By Night 1 (1993) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-039-various-artists-lien-khuc.html

TNCD 040: Various Artists - Dalena & Anh Khoa - Ngày Tân Hôn (1993) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-040-various-artists-dalena-anh.html

TNCD 041: Various Artists - Ngọc Trọng - Đêm Cô Đơn (1993) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-041-various-artists-ngoc-trong-em.html

TNCD 042: Various Artists - Đon Hồ & Dalena - Thầm Kín (1993) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-042-various-artists-on-ho-dalena.html

TNCD 043: Various Artists - Duy Trác - Còn Tiếng Hát Gửi Người (1993) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-043-various-artists-duy-trac-con.html

TNCD 044: Various Artists - The Best Of Paris By Night (1993) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-044-various-artists-best-of-paris.html

TNCD 045: Various Artists - Trò Chơi Tội Lỗi (1993) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-045-various-artists-tro-choi-toi.html

TNCD 046: Various Artists - Phạm Duy 1-Ngày Đó Chúng Mình (1993) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-046-various-artists-pham-duy-1.html

TNCD 047: Various Artists - Phạm Duy 2 – Kỷ Niệm (1993) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-047-various-artists-pham-duy-2-ky.html





Như Quỳnh Collection

Như Quỳnh – Chuyện Hoa Simhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-chuyen-hoa-sim.html
Như Quỳnh – Không Giờ Rồi (2001)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-khong-gio-roi-2001.html
Như Quỳnh – Tơ Tằm (2003)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-to-tam-2003.html
Như Quỳnh – Lạ Giường (2011)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-la-giuong-2011.html
NHƯ QUỲNH – RỪA LÁ THAY CHƯAhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-rua-la-thay-chua.html
Trường Vũ & Như Quỳnh - Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phươ...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/truong-vu-nhu-quynh-anh-tien-tuyen-em.html
Trường Vũ & Như Quỳnh - Xin Đừng Trách Đa Đa (2001...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/truong-vu-nhu-quynh-xin-ung-trach-a-2001.html
CHUYỆN TÌNH HOA TRẮNG – NHƯ QUỲNH 3http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/chuyen-tinh-hoa-trang-nhu-quynh-3.html
Như Quỳnh – Người Thương Kẻ Nhớ (2001)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-nguoi-thuong-ke-nho-2001.html
Như Quỳnh – Yêu Tiếng Hát Ngày Xưa (2000)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-yeu-tieng-hat-ngay-xua-2000.html
Như Quỳnh & Thế Sơn – Bọt Biển (1997)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-son-bot-bien-1997.html
NHƯ QUỲNH – KHÚC CA ĐỒNG THÁPhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-khuc-ca-ong-thap.html
Như Quỳnh - The Best of Như Quỳnh (2CD) (2005)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-best-of-nhu-quynh-2cd-2005.html
Như Quỳnh – Lý Bông Maihttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-ly-bong-mai.html
Như Quỳnh – Duyên Phậnhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-duyen-phan.html
Như Quỳnh & Huỳnh Gia Tuấn – Hương Kỷ Niệm (2012)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-huynh-gia-tuan-huong-ky-niem.html
Như Quỳnh - Chuyện Buồn Tình Yêuhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-chuyen-buon-tinh-yeu.html

Như Quỳnh - The Best of Như Quỳnh 2 – Áo Hoa (2CD)...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-best-of-nhu-quynh-2-ao-hoa.html
Don Hồ & Như Quỳnh - Tim Vỡ (1998)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/don-ho-nhu-quynh-tim-vo-1998.html
NHƯ QUỲNH – MƯA BUỒNhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-mua-buon.html
Như Quỳnh – Tình Yêu Vỗ Cánhhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-tinh-yeu-vo-canh.html
LK Nhan Cuoi Chong Xahttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/lk-nhan-cuoi-chong-xa.html
Như Quỳnh - CHUYỆN LÀM DÂUhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-chuyen-lam-dau.html
NGƯỜI NGOÀI PHỐhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nguoi-ngoai-pho.html
NHƯ QUỲNH – MỘT ĐỜI TÌM NHAUhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-mot-oi-tim-nhau.html
Như Quỳnh – Trên Đỉnh Mùa Đônghttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-tren-inh-mua-ong.html
Như Quỳnh & Tường Nguyên – Điều Chưa Dám Nói (1999...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nhu-quynh-tuong-nguyen-ieu-chua-dam-noi.html
Đời Còn Cô Đơn (1996) [FLAC] {AsiaCD 091}http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/oi-con-co-on-1996-flac-asiacd-091.html
Như Quỳnh collectionhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/01/nhu-quynh-collection.html

Ngọc Lan Collection

Ngoclan Collectionhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/05/ngoc-lan-collection.html

Như Là Kỷ Niệm - Ngọc Lan - Karaoke (Mây DVD)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/06/nhu-la-ky-niem-ngoc-lan-karaoke-may-dvd.html
CHÂN TRỜI TÍM (Nhật Trường & Ngọc Lan)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/07/chan-troi-tim-nhat-truong-ngoc-lan.html
Duy Quang, Ngọc Lan 1 – Tuổi Thần Tiên

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/duy-quang-ngoc-lan-1-tuoi-than-tien.html

Duy Quang, Ngọc Lan 2 – Biển Mộng

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/duy-quang-ngoc-lan-2-bien-mong.html

LIÊN KHÚC TÌNH YÊU 1 & 2 & 3

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/lien-khuc-tinh-yeu-1-2-3.html

Ngoc Lan 1932 -1991 3CD

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-1932-1991-3cd.html

NGỌC LAN & DON HO – NGƯỜI TÌNH

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-don-ho-nguoi-tinh.html

NGỌC LAN & TUẤN VŨ – NGĂN CÁCH

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-tuan-vu-ngan-cach.html

NGỌC LAN - BỨC HỌA TINH NHÂN (4CD) (2012)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-buc-hoa-tinh-nhan-4cd-2012.html

Ngọc Lan - LK Chiều Một Mình Qua Phố (Asia024)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-lk-chieu-mot-minh-qua-pho.html

Ngọc Lan - Người Yêu Dấu

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-nguoi-yeu-dau.html

NGỌC LAN - THE BEST OF NGỌC LAN (1993)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-best-of-ngoc-lan-1993.html

Ngọc Lan - The Best of Ngọc Lan (NDBDGold)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-best-of-ngoc-lan-ndbdgold.html

Ngọc Lan - Trịnh Nam Sơn - Chờ Nhau Kiếp Nào

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-trinh-nam-son-cho-nhau-kiep-nao.html

Ngọc Lan 01 - Thôi Vĩnh Biệt

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-01-thoi-vinh-biet.html

Ngọc Lan 02 - Giã Từ Tình Yêu

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-02-gia-tu-tinh-yeu.html

Ngọc Lan 04 - Mưa (NhacVietCD)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-04-mua-nhacvietcd.html

Ngọc Lan 09 - Tinh Xưa (Mây)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-09-tinh-xua-may.html

Ngọc Lan 10 -Hạnh Phúc Nơi Nào (CD) [vvav]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-10-hanh-phuc-noi-nao-cd-vvav.html

Ngọc Lan Và Nhừng Bài Tinh Ca (1993)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-va-nhung-bai-tinh-ca-1993.html

NGỌC LAN VÀ NHỮNG CA KHÚC VĨNH BIỆT 3CD

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-va-nhung-ca-khuc-vinh-biet-3cd.html

NGỌC LAN – 46 BÀI TÌNH CA

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-46-bai-tinh-ca.html

NGỌC LAN – BUỒN (1994)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-buon-1994.html

Ngọc Lan – Con Tim Dâng Hiến

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-con-tim-dang-hien.html

Ngọc Lan – Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-mat-troi-ben-kia-mua-ha.html

NGỌC LAN – SUỐI NƯỚC MẮT

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-suoi-nuoc-mat.html

Ngọc Lan – Tình Khúc Bất Tử 5

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-tinh-khuc-bat-tu-5.html

NGỌC LAN – TÌNH KHÚC CHO ANH

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-lan-tinh-khuc-cho-anh.html

TÌNH KHÚC TRẦN THIỆN THANH - CHÂN TRỜI TÍM

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/tinh-khuc-tran-thien-thanh-chan-troi-tim.html

LIÊN KHÚC TÌNH YÊU - NGỌC LAN - TRUNG HÀNH - KIỀU ...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/07/lien-khuc-tinh-yeu-ngoc-lan-trung-hanh.html

Khánh Ly Collection

Khánh Ly – ANH ĐẾN THĂM ANH MỘT CHIỀU MƯAhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-anh-en-tham-anh-mot-chieu-mua.html
Khánh Ly – BEST OF KHANH LY 1991http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-best-of-khanh-ly-1991.html
Khánh Ly – BIỂN NHỚhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-bien-nho.html
Khánh Ly – BOSTON BUỒNhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-boston-buon.html
Khánh Ly – BÀI TANGO CHO EMhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-bai-tango-cho-em.html
Khánh Ly – BÊN ĐỜI HIU QUẠNHhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-ben-oi-hiu-quanh.html
Khánh Ly – CA DAO MẸhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-ca-dao-me.html
Khánh Ly – CA KHÚC DA VÀNG - TÌNH CA DU MỤChttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-ca-khuc-da-vang-tinh-ca-du-muc.html
Khánh Ly – CA KHÚC DA VÀNG – DIỄM XƯAhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-ca-khuc-da-vang-diem-xua.html
Khánh Ly – CA KHÚC DA VÀNG – NGÀY DÀI TRÊN QUÊ HƯƠ...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-ca-khuc-da-vang-ngay-dai-tren.html
Khánh Ly – CA KHÚC DA VÀNG – XIN MẶT TRỜI NGỦ YÊNhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-ca-khuc-da-vang-xin-mat-troi.html
Khánh Ly – DỐC MƠhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-doc-mo.html
Khánh Ly – EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊNhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-em-con-nho-hay-em-quen.html
Khánh Ly – EVIS PHƯƠNG – TÌNH HỜhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-evis-phuong-tinh-ho.html
Khánh Ly – GIỌT LỆ CHO NGÀN SAUhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-giot-le-cho-ngan-sau.html
Khánh Ly – HIÊN CÚC VÀNGhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-hien-cuc-vang.html
Khánh Ly – HUẾ, SÀI GÒN, HÀ NỘIhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-hue-sai-gon-ha-noi.html
Khánh Ly – HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 2http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-hat-cho-que-huong-viet-nam-2.html
Khánh Ly – HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 3http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-hat-cho-que-huong-viet-nam-3.html
Khánh Ly – HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 5http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-hat-cho-que-huong-viet-nam-5.html
Khánh Ly – HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 6http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-hat-cho-que-huong-viet-nam-6.html
Khánh Ly – HẠ TRẮNGhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-ha-trang.html
Khánh Ly – HẠT MƯA BUỒNhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-hat-mua-buon.html
Khánh Ly – IM LẶNG THỞ DÀIhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-im-lang-tho-dai.html
Khánh Ly – KHI TÔI VỀhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-khi-toi-ve.html
Khánh Ly – Lang Van 315 - The Best Of Khanh Ly - D...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-lang-van-315-best-of-khanh-ly.html
Khánh Ly – LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀUhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-la-o-muon-chieu.html
Khánh Ly – LỜI BUỒN THÁNHhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-loi-buon-thanh.html
Khánh Ly – LỠ CHUYẾN ĐÒhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-lo-chuyen-o.html
Khánh Ly – MÂY HỒNGhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-may-hong.html
Khánh Ly – MƯA HỒNGhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-mua-hong.html
Khánh Ly – MỘT SỚM MAI VỀhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-mot-som-mai-ve.html
Khánh Ly – NGUYỄN ĐÌNH TOÀN – MƯA TRÊN CÂY HOÀNG L...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-nguyen-inh-toan-mua-tren-cay.html
Khánh Ly – NGƯỜI DI TẢN BUỒNhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-nguoi-di-tan-buon.html
Khánh Ly – NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNGhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-nguoi-tinh-khong-chan-dung.html
Khánh Ly – NẾU CÓ YÊU TÔIhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-neu-co-yeu-toi.html
Khánh Ly – QUÁN VĂN 1967 TRỊNH CÔNG SƠNhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-quan-van-1967-trinh-cong-son.html
Khánh Ly – QUÊ HƯƠNG CÒN ĐÓ NỖI BUỒNhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-que-huong-con-o-noi-buon.html
Khánh Ly – TANGO – TANGOhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-tango-tango.html
Khánh Ly – TRONG TAY ANH ĐÊM NAYhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-trong-tay-anh-em-nay.html
Khánh Ly – TUI NHỤC CAhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-tui-nhuc-ca.html
Khánh Ly – TÌNH CA MÙA HẠhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-tinh-ca-mua-ha.html
Khánh Ly – TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚIhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-tinh-khong-bien-gioi.html
Khánh Ly – TÌNH NHỚhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-tinh-nho.html
Khánh Ly – TÌNH SẦUhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-tinh-sau.html
Khánh Ly – TÌNH THU TRÊN CAOhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-tinh-thu-tren-cao.html
Khánh Ly – TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNGhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-toi-oi-ung-tuyet-vong.html
Khánh Ly – TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊNhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-tuong-rang-quen.html
Khánh Ly – VŨ NỮ THÂN GẦYhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-vu-nu-than-gay.html
Khánh Ly – VŨNG LẦY CỦA CHÚNG TAhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-vung-lay-cua-chung-ta.html
Khánh Ly – XIN LÀM NGƯỜI HÁT RONGhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ly-xin-lam-nguoi-hat-rong.html

KHÁNH LY CDhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/07/khanh-ly-cd.html


Trần Thái Hòa Collection

TRẦN THÁI HÒA - CÔ LÁNG GIỀNG

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tran-thai-hoa-co-lang-gieng.html

Trần Thái Hòa – Tình Khúc Tiền Chiến (2009) [FLAC]...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tran-thai-hoa-tinh-khuc-tien-chien-2009.html

TRẦN THÁI HÒA – BAO GIỜ BIẾT TƯƠNG TƯ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tran-thai-hoa-bao-gio-biet-tuong-tu.html

Trần Thái Hòa – Cõi Vắng (Wav)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tran-thai-hoa-coi-vang-wav.html

Trần Thái Hòa – Nhạc Vàng Trọn Lọc (2012) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tran-thai-hoa-nhac-vang-tron-loc-2012.html

Trần Thái Hòa – Những Tình Khúc Chọn Lọc

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tran-thai-hoa-nhung-tinh-khuc-chon-loc.html

Trần Thái Hòa – Quyên Đi Tình Yêu Cũ (2013)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tran-thai-hoa-quyen-i-tinh-yeu-cu-2013.html

Trần Thái Hòa – Tình Khúc Lê Uyên Phương (2006)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tran-thai-hoa-tinh-khuc-le-uyen-phuong.html

TRẦN THÁI HÒA - ĐÊM ĐÔNG

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tran-thai-hoa-em-ong.html

TRẦN THÁI HÒA LOSSLESS (FLAC&WAV)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/05/tran-thai-hoa-lossless-flac.html


BẰNG KIỀU & MINH TUYẾT – BỞI VÌ ANH YÊU EM

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-minh-tuyet-boi-vi-anh-yeu-em.html

BẰNG KIỀU & MINH TUYẾT – XIN MỘT LẦN CÓ NHAU

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-minh-tuyet-xin-mot-lan-co-nhau.html

BẰNG KIỀU & THANH LAM – ANH MÃI YÊU EM

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-thanh-lam-anh-mai-yeu-em.html

BẰNG KIỀU & TRẦN THU HÀ – BÊN TRỜI HIU QUẠNH

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-tran-thu-ha-ben-troi-hiu-quanh.html

BẰNG KIỀU & TRẦN THU HÀ – MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-tran-thu-ha-mot-ngay-mua-ong.html

BẰNG KIỀU - Gold Collection 3

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-gold-collection-3.html

BẰNG KIỀU VOL 1 – CHUYỆN LẠ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-vol-1-chuyen-la.html

BẰNG KIỀU VOL 2 – ANH SẼ NHỚ MÃI

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-vol-2-anh-se-nho-mai.html

BẰNG KIỀU VOL 3 – MẮT BIẾC

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-vol-3-mat-biec.html

BẰNG KIỀU VOL 4 – VÀ LẠI TIN TÔI

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-vol-4-va-lai-tin-toi.html

BẰNG KIỀU – CHỊ TÔI

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-chi-toi.html

BẰNG KIỀU – CƠN BÃO LÒNG

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-con-bao-long.html

BẰNG KIỀU – NHẠC YÊU CẦU

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-nhac-yeu-cau.html

BẰNG KIỀU – VOL 5 – HOÀI CẢM

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-vol-5-hoai-cam.html

BẰNG KIỀU –Gold Collection 2

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-gold-collection-2.html

BẰNG KIỀU- LẠC MẤT LINH HỒN

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/bang-kieu-lac-mat-linh-hon.html


Elvis Phuong - Khong...Cho Anh Xin So Nha

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/elvis-phuong-khongcho-anh-xin-so-nha.html

Elvis Phuong – Huyền Thoại Người Con Gái (2005)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/elvis-phuong-huyen-thoai-nguoi-con-gai.html

Elvis Phuong – Khi Ta Yêu Nhau

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/elvis-phuong-khi-ta-yeu-nhau.html

Elvis Phương – Duyên Kiếp (1989) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/elvis-phuong-duyen-kiep-1989-flac.html

ELVIS PHƯƠNGhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/05/elvis-phuong.html

ELVIS PHƯƠNGhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/07/elvis-phuong.html

Quang Lê Collection

Quang Lê MP3 http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/07/quang-le-mp3.html
Quang Lê & Nguyên Lê – Ai Cho Tôi Tình Yêu (2012)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-nguyen-le-ai-cho-toi-tinh-yeu.html

QUANG LÊ & MAI THIÊN VÂN – PHẢI LÒNG CON GÁI BẾN T...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-mai-thien-van-phai-long-con.html

QUANG LÊ - 7000 ĐÊM GỘP LẠI

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-7000-em-gop-lai.html

QUANG LÊ - CHIM SÁO NGÀY XƯA

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-chim-sao-ngay-xua.html

QUANG LÊ - CHUYỆN HẸN HÒ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-chuyen-hen-ho.html

QUANG LÊ - GÕ CỬA TRÁI TIM

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-go-cua-trai-tim.html

QUANG LÊ - MAI THIÊN VÂN - ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-mai-thien-van-oi-mat-nguoi-xua.html

QUANG LÊ - SƯƠNG TRẮNG MIỀN QUÊ NGOẠI

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-suong-trang-mien-que-ngoai.html

QUANG LÊ - TRÁI TIM BỒ TÁT

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-trai-tim-bo-tat.html

QUANG LÊ - XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-xin-goi-nhau-la-co-nhan.html

QUANG LÊ - ÁO EM CHƯA MẶC MỘT LẦN & VÒNG NHẪN CƯỚI...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-ao-em-chua-mac-mot-lan-vong.html

QUANG LÊ - ĐA TẠ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-ta.html

QUANG LÊ – CHUYỆN HỢP TAN

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-chuyen-hop-tan.html

QUANG LÊ – CHUYỆN TÌNH HOA MƯỜI GIỜ (2013) [MP3]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-chuyen-tinh-hoa-muoi-gio-2013.html

Quang Lê – Chuyện Tình Không Dĩ Vãng (2013)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-chuyen-tinh-khong-di-vang-2013.html

QUANG LÊ – HAI QUÊ (2008)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-hai-que-2008.html

QUANG LÊ – HUẾ ĐÊM TRĂNG

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-hue-em-trang.html

QUANG LÊ – KHÔNG PHẢI TẠI CHÚNG MÌNH

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-khong-phai-tai-chung-minh.html

QUANG LÊ – KẺ Ở MIỀN XA

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-ke-o-mien-xa.html

QUANG LÊ – MAI THIÊN VÂN – XÓM ĐÊM

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-mai-thien-van-xom-em.html

QUANG LÊ – TÂM ĐOAN – TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH TRẺ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-tam-oan-tam-su-nguoi-linh-tre.html

Quang Lê – Đập Vỡ Cây Đàn

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-le-ap-vo-cay-an.html


Đàm Vĩnh Hưng Collection

ĐÀM VĨNH HƯNG – CHỜ ĐÔNG (2013) [MP3]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-cho-ong-2013-mp3.html

ĐÀM VĨNH HƯNG – GÓC KHUẤT (MP3)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-goc-khuat-mp3.html

Đàm Vĩnh Hưng – Tình Ca Hoài Niệm

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-tinh-ca-hoai-niem_3.html

ĐÀM VĨNH HƯNG – XÓA TÊN NGƯỜI TÌNH (2013) [MP3]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-xoa-ten-nguoi-tinh-2013-mp3.html

ĐÀM VĨNH HƯNG - Ca Dao Me

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-ca-dao-me.html

Dam Vinh Hung - Chiec Vong Cau Hon (2013)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/dam-vinh-hung-chiec-vong-cau-hon-2013.html

Dam Vinh Hung-Cuộc Tình Đã Mất

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/dam-vinh-hung-cuoc-tinh-mat.html

Đàm Vĩnh Hưng – Tình Ca Hoài Niệm

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-tinh-ca-hoai-niem_3.html

Đàm Vĩnh Hưng Vol 9 – Giải Thoát

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-vol-9-giai-thoat.html

Đàm Vĩnh Hưng Vol 10 – Lạc Mất Em

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-vol-10-lac-mat-em.html

Đàm Vĩnh Hưng - 3H Remix (2010) {2CDs}

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-3h-remix-2010-2cds.html

Đàm Vĩnh Hưng - Anh Còn Nợ Em (2011)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-anh-con-no-em-2011.html

Đàm Vĩnh Hưng - Binh Minh Se Mang Em Di (2001)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-binh-minh-se-mang-em-di.html

Đàm Vĩnh Hưng - Cuoc Tinh Da Mat (2011)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-cuoc-tinh-da-mat-2011.html

Đàm Vĩnh Hưng - Khoang Cach (2010)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-khoang-cach-2010.html

Đàm Vĩnh Hưng & Thanh Lam - Sa Mạc Tình Yêu (2011)...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-thanh-lam-sa-mac-tinh-yeu.html

Đàm Vĩnh Hưng - First Single - Tuổi Hồng Thơ Ngây ...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-first-single-tuoi-hong-tho.html

Đàm Vĩnh Hưng - Giot Nuoc Mat Cho Doi (2003)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-giot-nuoc-mat-cho-doi-2003.html

Đàm Vĩnh Hưng - Hanh Phuc Lang Thang (2007) {2CD}

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-hanh-phuc-lang-thang-2007.html

Đàm Vĩnh Hưng - Hay Den Day Dem Nay (2002)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-hay-den-day-dem-nay-2002.html

Đàm Vĩnh Hưng - Mot Trai Tim Tinh Si (2002)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-mot-trai-tim-tinh-si-2002.html

Đàm Vĩnh Hưng - Nhung Bai Ca Khong Quen (2010) {2C...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-nhung-bai-ca-khong-quen.html

Đàm Vĩnh Hưng - Tình Khúc Trịnh Công Sơn - Ca Dao Me

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-tinh-khuc-trinh-cong-son.html

Đàm Vĩnh Hưng - Tình Khúc Trịnh Công Sơn - Phôi Pha

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-tinh-khuc-trinh-cong-son_6.html

Đàm Vĩnh Hưng - Tinh Oi Xin Ngu Yen (2001)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-tinh-oi-xin-ngu-yen-2001.html

Đàm Vĩnh Hưng - Xin Lỗi Tình Yêu (2005)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-xin-loi-tinh-yeu-2005.html

Đàm Vĩnh Hưng - Xot Xa (2011)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/am-vinh-hung-xot-xa-2011.html

Tuấn Ngọc Collection

Tuấn Ngọc – Chiều Nay Không Có Em

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tuan-ngoc-chieu-nay-khong-co-em.html

Thái Hiền & Tuấn Ngọc – Đôi Mắt Người Sơn Tây

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/thai-hien-tuan-ngoc-oi-mat-nguoi-son-tay.html

DXCD012: Thái Hiền, Tuấn Ngọc - Lời Gọi Chân Mây

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/dxcd012-thai-hien-tuan-ngoc-loi-goi.html

Tuấn Ngọc – Gọi Giấc Mơ Xưa

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tuan-ngoc-goi-giac-mo-xua.html

Tuấn Ngọc – Hát Cho Kỷ Niệm

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tuan-ngoc-hat-cho-ky-niem.html

Tuấn Ngọc – Hãy Yêu Nhau Đi 2 [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tuan-ngoc-hay-yeu-nhau-i-2-flac.html

Khánh Hà – Tuấn Ngọc – Tình Ca ngô Thụy Miên 5 [FL...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/khanh-ha-tuan-ngoc-tinh-ca-ngo-thuy.html

Tuấn Ngọc – Kiếp Lãng Du

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tuan-ngoc-kiep-lang-du.html

Tuấn Ngọc – Lá Đổ Muôn Chiều

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tuan-ngoc-la-o-muon-chieu.html

Nửa Hồn Thương Đau - Tuấn Ngọc

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/nua-hon-thuong-au-tuan-ngoc.html

MM026 - Khanh Ha Tuan Ngoc - TK Vu Thanh An Ngo Th...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/mm026-khanh-ha-tuan-ngoc-tk-vu-thanh.html

Tâm Sự Gửi Về Đâu - Tuấn Ngọc

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tam-su-gui-ve-au-tuan-ngoc.html

Tháng 7 Chưa Mưa - Tuấn Ngọc

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/thang-7-chua-mua-tuan-ngoc.html

NTV Có những niềm riêng (FLAC) P.1

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/ntv-co-nhung-niem-rieng-flac-p1.html

Tuấn Ngọc – Tình Khúc Chiến Trường

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tuan-ngoc-tinh-khuc-chien-truong.html

Tuấn Ngọc- Giot Le Cho Ngan Sau - Tinh Khuc Tu Con...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tuan-ngoc-giot-le-cho-ngan-sau-tinh.html

Ca Khúc Tiền Chiến Tuyển Chọn 2 – Bóng Chiếu Xưa (...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/ca-khuc-tien-chien-tuyen-chon-2-bong.html

Duy Mạnh – Một Gã Say Si Tình (2014) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/duy-manh-mot-ga-say-si-tinh-2014-flac.html

Tuấn Ngọc – Tình Ca Ngô Thụy Miên 2

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tuan-ngoc-tinh-ca-ngo-thuy-mien-2.html

Tuấn Ngọc- Vu Thanh An (2000)[FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tuan-ngoc-vu-thanh-2000flac.html

Mưa Trên Vùng Tóc Rối - Tuấn Ngọc

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/mua-tren-vung-toc-roi-tuan-ngoc.html

Quang Dũng Collection

CA SI QUANG DŨNG - CHUYỆN

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ca-si-quang-dung-chuyen.html

QUANG DŨNG – EM

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-em.html

QUANG DŨNG – VÀ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-va.html

QUANG DŨNG – XUÂN

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-xuan.html

QUANG DŨNG – TA

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-ta.html

QUANG DŨNG – YÊU

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-yeu.html

QUANG DŨNG - ANH SẼ ĐẾN – GIẤC MƠ BUỒN

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-anh-se-en-giac-mo-buon.html

QUANG DŨNG - BÊN ĐỜI CÓ EM

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-ben-oi-co-em.html

QUANG DŨNG - CỎ XÓT XA ĐƯA

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-co-xot-xa-ua.html

QUANG DŨNG - GỢI GIẤC MƠ XƯA

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-goi-giac-mo-xua.html

QUANG DŨNG - HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-hoa-co-vang-noi-ay.html

QUANG DŨNG - MẮT LỆ CHO NGƯỜI

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-mat-le-cho-nguoi.html

QUANG DŨNG - MỘT NGƯỜI ĐI MỘT NGƯỜI QUÊN

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-mot-nguoi-i-mot-nguoi-quen.html

QUANG DŨNG - NGUYỆT

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-nguyet.html

QUANG DŨNG - VÌ TA CẦN NHAU

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-vi-ta-can-nhau.html

QUANG DŨNG - ĐÊM THÀNH PHỐ ĐẦY SAO

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-em-thanh-pho-ay-sao.html

QUANG DŨNG – TÌNH CA PHẠM DUY

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quang-dung-tinh-ca-pham-duy.html


ANH THƠ – MỘT GIÒNG NGHIÊNG SOI

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/anh-tho-mot-giong-nghieng-soi.html

ANH THƠ – NGƯỜI ƠI HÃY VỀ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/anh-tho-nguoi-oi-hay-ve.html

ANH THƠ – NHƯ TA CÓ THỂ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/anh-tho-nhu-ta-co-the.html

ANH THƠ – NỖI NHỚ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/anh-tho-noi-nho.html

ANH THƠ – TÌNH EM

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/anh-tho-tinh-em.html

ANH THƠ – TÌNH QUÊ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/anh-tho-tinh-que.html

ANH THƠ – TÌNH TA CÒN MÃI

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/anh-tho-tinh-ta-con-mai.html

ANH THƠ – UỐN CONG GIỌT NẮNG

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/anh-tho-uon-cong-giot-nang.html


MƯA BỤI 1

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/mua-bui-1.html

MƯA BỤI 2

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/mua-bui-2.html

MƯA BỤI 3

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/mua-bui-3.html

MƯA BỤI 4

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/mua-bui-4.html

MƯA BỤI 5

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/mua-bui-5.html

MƯA BỤI 6

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/mua-bui-6.html

MƯA BỤI 7

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/mua-bui-7.html

MƯA BỤI 8

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/mua-bui-8.html

MƯA BỤI 9

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/mua-bui-9.html


TUYỂN TẬP MẠNH ĐÌNH MP3-320Kphttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/11/tuyen-tap-manh-inh-mp3-320kp.html
MẠNH ĐÌNH 2 – XÓT XA

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/manh-inh-2-xot-xa.html

MẠNH ĐÌNH 3 – DÂN CA 3 MIỀN

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/manh-inh-3-dan-ca-3-mien.html

MẠNH ĐÌNH 4 – TRÚC ĐÀO

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/manh-inh-4-truc-ao.html

MẠNH ĐÌNH 5 – CHUYỆN GIÀN THIÊN LÝ 2

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/manh-inh-5-chuyen-gian-thien-ly-2.html

MẠNH ĐÌNH – CHUYỆN GIÀN THIÊN LÝ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/manh-inh-chuyen-gian-thien-ly.html

TIỂU CÔ NƯƠNG – MẠNH ĐÌNH 6

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/tieu-co-nuong-manh-inh-6.html



Le Quyen - Acoustic (2009) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/le-quyen-acoustic-2009-flac.html

Le Quyen - De Nho Mot Thoi Ta Da Yeu (2011) [FLAC]...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/le-quyen-de-nho-mot-thoi-ta-da-yeu-2011.html

Le Quyen - Giac Mo Co That (2004) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/le-quyen-giac-mo-co-that-2004-flac.html

Le Quyen - Khuc Tinh Xua (2010) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/le-quyen-khuc-tinh-xua-2010-flac.html

Le Quyen - Khuc Tinh Xua 2 - Tra Lai Thoi Gian (20...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/le-quyen-khuc-tinh-xua-2-tra-lai-thoi.html

Le Quyen - Loi Yeu Con Mai (2006) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/le-quyen-loi-yeu-con-mai-2006-flac.html

Le Quyen - Tinh Khuc Yeu Thuong (2012) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/le-quyen-tinh-khuc-yeu-thuong-2012-flac.html



LIÊN KHÚC GỖ CỬA

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/lien-khuc-go-cua.html

LIÊN KHÚC TUẤN VŨ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/lien-khuc-tuan-vu.html

Tuấn Vũ 3 – Người nữ đồng đội

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/tuan-vu-3-nguoi-nu-ong-oi.html

TUẤN VŨ – CHUYẾN ĐÒ KHÔNG EM

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/tuan-vu-chuyen-o-khong-em.html

TUẤN VŨ – PHƯƠNG HỒNG QUẾ - GIANG TỬ - DUYÊN KIẾP

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/tuan-vu-phuong-hong-que-giang-tu-duyen.html

TUẤN VŨ – PHƯƠNG TÂM ANH – NHÀ ANH NHÀ EM

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/tuan-vu-phuong-tam-anh-nha-anh-nha-em.html

TUẤN VŨ – TUYỆT PHẨM ĐỂ ĐỜI 4CD

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/tuan-vu-tuyet-pham-e-oi-4cd.html



NGỌC HẠ - NGÀY XƯA HOÀNG THỊhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/11/fshare-paris-by-night-85-xuan-trong-ky.html
Ngọc Hạ - Em Vẫn Như Ngày Xưa (2005) [FLAC] {TNCD3...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-ha-em-van-nhu-ngay-xua-2005-flac.html

Ngọc Hạ - Màu Thời Gian - Color Of Time (2011)[FLA...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-ha-mau-thoi-gian-color-of-time.html

Ngọc Hạ - Tình Hoài Hương (2004) [FLAC] {TNCD320}

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-ha-tinh-hoai-huong-2004-flac.html

Ngọc Hạ - Ngày Xưa Hoàng Thị (2013) [FLAC&MP3]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-ha-ngay-xua-hoang-thi-2013-flac.html

Ngọc Hạ & Trần Thái Hòa – Khắc Khoải Buồn Tàn Thu ...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/ngoc-ha-tran-thai-hoa-khac-khoai-buon.html


CẨM LY – SẦU ĐÂU QUÊ NGOẠI

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/cam-ly-sau-au-que-ngoai.html

CẨM LY & QUỐC ĐẠI – NHỚ NHAU HOÀI

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/cam-ly-quoc-ai-nho-nhau-hoai.html

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/11/cam-ly-quoc-ai-nho-nhau-hoai.html

CẨM LY & QUỐC ĐẠI – TÌNH ĐẸP NHƯ MƠ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/cam-ly-quoc-ai-tinh-ep-nhu-mo.html

CẨM LY & QUỐC ĐẠI – TRĂNG BUỒN DẠ KHÚC

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/cam-ly-quoc-ai-trang-buon-da-khuc.html

Cẩm Ly – Bến Vắng – Biết Yêu Khi Nào (2002) [FLAC]...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/cam-ly-ben-vang-biet-yeu-khi-nao-2002.html

Cẩm Ly – Chiều Cuối Tuần – Thiên Đàng Ái Ân (2011)...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/cam-ly-chieu-cuoi-tuan-thien-ang-ai.html

Cẩm Ly – Những Tình Khúc Nguyễn Nhất Huy (2003) [F...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/cam-ly-nhung-tinh-khuc-nguyen-nhat-huy.html

Cẩm Ly & Quốc Đại – Ngọn Trúc Đào (2007) [FLAC] {B...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/cam-ly-quoc-ai-ngon-truc-ao-2007-flac.html

Đan Trường & Cẩm Ly – Nếu Phôi Pha Ngày Mai (1999)...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/an-truong-cam-ly-neu-phoi-pha-ngay-mai.html

Quốc Đại & Cẩm Ly – Hoa Mười Giờ Mưa Bụi (2006) [F...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/quoc-ai-cam-ly-hoa-muoi-gio-mua-bui.html


Hương Lan - Huế Xưa Huế Bây Giờ (1989) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/huong-lan-hue-xua-hue-bay-gio-1989-flac.html

Hương Lan – Tuyệt Phẩm Trúc Phương & Lam Phương

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/huong-lan-tuyet-pham-truc-phuong-lam.html

HƯƠNG LAN – KHI ĐÃ YÊU

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/huong-lan-khi-yeu.html

HƯƠNG LAN – NỤ HOA NHỎ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/huong-lan-nu-hoa-nho.html

NGƯỜI XA NGƯỜI – HƯƠNG LAN, CHẾ LINH

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/nguoi-xa-nguoi-huong-lan-che-linh.html

HƯƠNG LAN, THÁI CHÂU – CAY ĐẮNG TÌNH ĐỜI

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/huong-lan-thai-chau-cay-ang-tinh-oi.html

THÁI CHÂU, HƯƠNG LAN – ANH YÊU EM

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/thai-chau-huong-lan-anh-yeu-em.html

HƯƠNG LAN & MỸ LAN – THÀNH PHỐ SAU LƯNG

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/huong-lan-my-lan-thanh-pho-sau-lung.html

Hương Lan & Ngọc Sơn – Liên Khúc Quê Hương (2000) ...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/huong-lan-ngoc-son-lien-khuc-que-huong.html

Hương Lan & Quang Linh – Trên Mảnh Đất Tình Người ...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/huong-lan-quang-linh-tren-manh-at-tinh.html


Mạnh Quỳnh - Say (2005) [FLAC] {TNCD351}

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/manh-quynh-say-2005-flac-tncd351.html

Mạnh Quỳnh & Khả Tú – Kỷ Niệm Buồn (Unknown year) ...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/manh-quynh-kha-tu-ky-niem-buon-unknown.html


Phan Đình Tùng – Hạt Nhận (2009)[FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/phan-inh-tung-hat-nhan-2009flac.html

Phan Đình Tùng –Khát Khao Trở Về (2004)[FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/phan-inh-tung-khat-khao-tro-ve-2004flac.html

Phan Đình Tùng – Tình Khúc Vượt Thời Gian (2014) [...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/phan-inh-tung-tinh-khuc-vuot-thoi-gian.html



MINH TUYẾT – ĐÃ KHÔNG CÒN HỐI TIẾChttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/11/minh-tuyet-khong-con-hoi-tiec.html
[TNCD518] Mong Manh Tình Về - Thanh Hà - Thưởng th...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/11/tncd518-mong-manh-tinh-ve-thanh-ha.html
HaVy. DuyTruong. MaiThienVan- CHUNG VẦNG TRĂNG ĐỢI...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/11/havy-duytruong-maithienvan-chung-vang.html

HẠ VY – KỶ NIỆM TÌNH ĐẦU (2013) [MP3] {HVCD12}http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/11/ha-vy-ky-niem-tinh-au-2013-mp3-hvcd12.html
Nguyen Anh 9 - Lang Le Tieng Duong Cam (2007) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/various-artists-nguyen-anh-9-lang-le.html

Various Artists - Tinh Ca Nga Vuot Qua The Ky – Vol 1

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/various-artists-tinh-ca-nga-vuot-qua-ky.html

Various Artists - Tinh Ca Nga Vuot Qua The Ky – Vol 2

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/various-artists-tinh-ca-nga-vuot-qua-ky_14.html

Chế Linh – Người Nhập Cuộc (1995) [FLAC]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/che-linh-nguoi-nhap-cuoc-1995-flac.html

Phi Nhung – Cánh Hoa Rừng (2001) [FLAC] {TNCD242}

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/phi-nhung-canh-hoa-rung-2001-flac.html


ĐĂNG VINH – THÔI KHÔNG YÊU NỮA (2013) [MP3] {TNCD...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/11/ang-vinh-thoi-khong-yeu-nua-2013-mp3.html
THIÊN TÔN – HƯƠNG XƯA (2013) [MP3] {TNCD524}http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/11/thien-ton-huong-xua-2013-mp3-tncd524.html
TRƯỜNG VŨ & MAI THIÊN VÂN – NHẬT KÝ ĐỜI TÔI (2013)...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/11/truong-vu-mai-thien-van-nhat-ky-oi-toi.html
Various Artists - Chuyen Tinh Nguoi Dan Ao (2007) ...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/05/various-artists-chuyen-tinh-nguoi-dan.html

SĨ PHÚ LOSSLESShttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/05/si-phu-lossless.html
U-SING ALONG KARAOKE COLLECTIONhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/06/u-sing-along-karaoke-collection.html
(Mediafire) Asia MP3 Collectionhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/07/mediafire-asia-mp3-collection.html
Paris By Night Collectionhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/07/paris-by-night-collection.html
[Fshare] [Karaoke] Bộ Sưu Tập Karaoke Thúy Nga: Pa...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/07/fshare-karaoke-bo-suu-tap-karaoke-thuy.html
Chuyện Cười Paris By Night (2013) [MP3] (TNCD) {2C...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/11/chuyen-cuoi-paris-by-night-2013-mp3.html
(Fshare) Paris By Night 85 – Xuân Trong Kỷ Niệm – ...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/11/fshare-paris-by-night-85-xuan-trong-ky.html
ASIA Collection


ASIA – VÙNG BIỂN VẮNGhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/12/asia-vung-bien-vang.html
Asia- DẠ VŨ NHẠC TRẺ 8 (1996)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/12/asia-da-vu-nhac-tre-8-1996.html
Asia – NHẠC HÒA TẤU TRÚC SINH – VŨ THÀNH ANhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2013/12/asia-nhac-hoa-tau-truc-sinh-vu-thanh-an.html
Asia - NHỮNG NỤ HÔN ĐỜIhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/01/asia-nhung-nu-hon-oi.html
Asia – TÌNH CA 20 – NHỮNG ĐỒI HOA SIMhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/01/asia-tinh-ca-20-nhung-oi-hoa-sim.html
nhạc xuân collectionhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/01/nhac-xuan-collection.html
Asia – TÌNH YÊU CÔ ĐƠNhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/asia-tinh-yeu-co-on.html
Asia 001 – DẠ VŨhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/asia-001-da-vu.html
Asia 002 – Rumbahttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/asia-002-rumba.html
Asia 003 – Saxohttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/asia-003-saxo.html
Asia 005 - SOS For Lovehttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/asia-005-sos-for-love.html
Asia 006 - Cha cha- Bebophttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/asia-006-cha-cha-bebop.html
Asia 007 – LUYẾN TIẾChttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/asia-007-luyen-tiec.html
Asia 008 - Rumba Rumbahttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/asia-008-rumba-rumba.html
Asia 009 – XUÂNhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/asia-009-xuan.html
Asia 010 – GIÒNG NƯỚC MẮThttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/asia-010-giong-nuoc-mat.html
Asia 011 – BAY ĐI CÁNH CHIM BIỂNhttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/04/asia-011-bay-i-canh-chim-bien.html

Nhạc Xuân Collection

[Asia009] - Various Artists - Xuân (2000)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/asia009-various-artists-xuan-2000.html

[Asia185] - Various Artists - Ly Rượu Mừng

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/asia185-various-artists-ly-ruou-mung.html

[Asia261] - Various Artists – Những Kiếp Hoa Xuân ...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/asia261-various-artists-nhung-kiep-hoa.html

[Asia262] - Various Artists – Tôi Chưa Có Mùa Xuân...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/asia262-various-artists-toi-chua-co-mua.html

[Asia277] - Various Artists – Liên Khúc Đón Xuân (...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/asia277-various-artists-lien-khuc-on.html

[Asia296] - Various Artists – Nếu Xuân Này Em Lấy ...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/asia296-various-artists-neu-xuan-nay-em.html

[DXCD] - Various Artists – Hoa Xuân(1993)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/dxcd-various-artists-hoa-xuan1993.html

[GNCD170] - Various Artists – Xuân Ca (1993)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/gncd170-various-artists-xuan-ca-1993.html

[GNCD] - Various Artists – Dạ Vũ Mừng Xuân (1994)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/gncd-various-artists-da-vu-mung-xuan.html

[HACD031] - Various Artists – Dạ Vũ Tặng Phẩm Mùa ...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/hacd031-various-artists-da-vu-tang-pham.html

[HACD] - Various Artists – Hải Âu Xuân

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/hacd-various-artists-hai-au-xuan.html

[HACD] - Various Artists – Xuân Yêu Thương

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/hacd-various-artists-xuan-yeu-thuong.html

[Kim Loi CD] - Various Artists – Bên Em Mùa Xuân (...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/kim-loi-cd-various-artists-ben-em-mua.html

[LVCD026] - Various Artists - Tình Khúc Mùa Xuân

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/lvcd026-various-artists-tinh-khuc-mua.html

[LVCD157] - Various Artists – Xuân Đi Lễ Chùa (199...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/lvcd157-various-artists-xuan-i-le-chua.html

[Mimosa005] – Xuân Này Nếu Vắng Anh (1991)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/mimosa005-xuan-nay-neu-vang-anh-1991.html

[Mimosa006] - Various Artists – Cánh Bướm Vườn Xuâ...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/mimosa006-various-artists-canh-buom.html

[NDBD017] - Various Artists – Dạ Vũ Xuân (1991)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/ndbd017-various-artists-da-vu-xuan-1991.html

[NDBD] - Various Artists – Xuân Và Tuổi Trẻ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/ndbd-various-artists-xuan-va-tuoi-tre.html

[NDBD] - Various Artists – Xuân Đặc Biệt

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/ndbd-various-artists-xuan-ac-biet.html

[NMCD011] - Various Artists – Anh Cho Em Mùa Xuân ...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/nmcd011-various-artists-anh-cho-em-mua.html

[NTCD009] - Tuan Dat, Lucia Kim Chi – Thần Tài Gõ ...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/ntcd009-tuan-dat-lucia-kim-chi-than-tai.html

[TACD107] - Various Artists – Mùa Xuân Của Mẹ (199...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tacd107-various-artists-mua-xuan-cua-me.html

[TNCD459] - Various Artists – Cánh Thiệp Đầu Xuân ...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd459-various-artists-canh-thiep-au.html

[TNCD484] - Various Artists – Mộng Chiều Xuân (201...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd484-various-artists-mong-chieu-xuan.html

[TNCD485] - Various Artists – Bài Ca Tết Cho Em (2...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd485-various-artists-bai-ca-tet-cho.html

[TNCD486] - Various Artists – Xuân Với Dòng Sông M...

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd486-various-artists-xuan-voi-dong.html

Chế Linh – Xuân Tha Hương, Xuân Lạc Xứ (1992)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/che-linh-xuan-tha-huong-xuan-lac-xu-1992.html

Ngọc Thủy – Chúc Xuân - [Tuan Trinh CD]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/ngoc-thuy-chuc-xuan-tuan-trinh-cd.html

NhacViet CD – Tình Ca Xuân 1

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/nhacviet-cd-tinh-ca-xuan-1.html

NhacViet CD – Tình Ca Xuân 2

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/nhacviet-cd-tinh-ca-xuan-2.html

NhacViet CD – Tình Ca Xuân 3

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/nhacviet-cd-tinh-ca-xuan-3.html

NhacViet CD – Tình Ca Xuân 4

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/nhacviet-cd-tinh-ca-xuan-4.html

NhacViet CD – Tình Ca Xuân 5

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/nhacviet-cd-tinh-ca-xuan-5.html

NhacViet CD – Tình Ca Xuân 6

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/nhacviet-cd-tinh-ca-xuan-6.html

NhacViet CD – Tình Ca Xuân 7

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/nhacviet-cd-tinh-ca-xuan-7.html

TLCD055 - Various Artists – Hoa Xuân

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tlcd055-various-artists-hoa-xuan.html

TNCD 369 – Xuân Đã Về

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-369-xuan-ve.html

TNCD 370 – Rước Xuân Về Nhà

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-370-ruoc-xuan-ve-nha.html

TNCD 392 – Bến Xuân

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-392-ben-xuan.html

TNCD 393 – Gió Mùa Xuân Tới

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-393-gio-mua-xuan-toi.html

Various Artists - Xuan Pre 1975

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/various-artists-xuan-pre-1975.html

NHẠC GIÁNG SINH Collection

Boney M. - Christmas Album (1981)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/boney-m-christmas-album-1981.html

Boney M. - Christmas Party (1981)

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/boney-m-christmas-party-1981.html

BÓNG NHỎ GIÁO ĐƯỜNG

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/bong-nho-giao-uong.html

CHÚA RA ĐỜI 1 – CA ĐOÀN NGÀN THÔNG

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/chua-ra-oi-1-ca-oan-ngan-thong.html

CHÚA RA ĐỜI 2 – BÊN MÁNG CỎ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/chua-ra-oi-2-ben-mang-co.html

David Foster - The Christmas Album (1993) [MP3]

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/david-foster-christmas-album-1993-mp3.html

(NDBD) - GIÁNG SINH KỶ NIỆM

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/ndbd-giang-sinh-ky-niem.html

LVCD - GIÁNG SINH TUẤN VŨ

http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/lvcd-giang-sinh-tuan-vu.html