Trường Vũ & Như Quỳnh - Xin Đừng Trách Đa Đa (2001) [MP3]Code:
http://www.mediafire.com/download/l3lxl2lbbx1s832/TNCD 244 - Xin Dung Trach Da Da.rar
Như Quỳnh Collection
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...ollection.html

Như Quỳnh Collection
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...ollection.html
Như Quỳnh – Chuyện Hoa Sim
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...n-hoa-sim.html
Như Quỳnh – Không Giờ Rồi (2001)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...-roi-2001.html
Như Quỳnh – Tơ Tằm (2003)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...-tam-2003.html
Như Quỳnh – Lạ Giường (2011)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...uong-2011.html
NHƯ QUỲNH – RỪA LÁ THAY CHƯA
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...thay-chua.html
Trường Vũ & Như Quỳnh - Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phươ...
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...-tuyen-em.html
Trường Vũ & Như Quỳnh - Xin Đừng Trách Đa Đa (2001...
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...ch-a-2001.html
CHUYỆN TÌNH HOA TRẮNG – NHƯ QUỲNH 3
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...u-quynh-3.html
Như Quỳnh – Người Thương Kẻ Nhớ (2001)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...-nho-2001.html
Như Quỳnh – Yêu Tiếng Hát Ngày Xưa (2000)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...-xua-2000.html
Như Quỳnh & Thế Sơn – Bọt Biển (1997)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...bien-1997.html
NHƯ QUỲNH – KHÚC CA ĐỒNG THÁP
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...-ong-thap.html
Như Quỳnh - The Best of Như Quỳnh (2CD) (2005)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...-2cd-2005.html
Như Quỳnh – Lý Bông Mai
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...-bong-mai.html
Như Quỳnh – Duyên Phận
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...uyen-phan.html
Như Quỳnh & Huỳnh Gia Tuấn – Hương Kỷ Niệm (2012)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...g-ky-niem.html
Như Quỳnh - Chuyện Buồn Tình Yêu
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...-tinh-yeu.html
Như Quỳnh - The Best of Như Quỳnh 2 – Áo Hoa (2CD)...
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...-2-ao-hoa.html
Don Hồ & Như Quỳnh - Tim Vỡ (1998)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...m-vo-1998.html
NHƯ QUỲNH – MƯA BUỒN
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...-mua-buon.html
Như Quỳnh – Tình Yêu Vỗ Cánh
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...u-vo-canh.html
LK Nhan Cuoi Chong Xa
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...-chong-xa.html
Như Quỳnh - CHUYỆN LÀM DÂU
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...n-lam-dau.html
NGƯỜI NGOÀI PHỐ
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...ngoai-pho.html
NHƯ QUỲNH – MỘT ĐỜI TÌM NHAU
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...-tim-nhau.html
Như Quỳnh – Trên Đỉnh Mùa Đông
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...h-mua-ong.html
Như Quỳnh & Tường Nguyên – Điều Chưa Dám Nói (1999...
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...a-dam-noi.html
Đời Còn Cô Đơn (1996) [FLAC] {AsiaCD 091}
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...siacd-091.html
Như Quỳnh collection
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...ollection.html