Khánh Ly – Biển Nhớ (TCS) (1990) [FLAC]


http://www.mediafire.com/download/hd..._(TCS)_(1990)_[FLAC].rar
Khánh Ly Collection
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/20...ollection.html