01. Tuổi 20 [0:03:23.68]
02. Sóng [0:03:16.33]
03. Những chuyến đi dài [0:03:46.36]
04. Mem say [0:06:48.08]
05. Hiếm [0:04:05.06]
06. Cơn mưa tháng 5 [0:04:03.18]
07. Ước mơ của tôi [0:03:36.54]
08. Dấu ấn [0:05:01.07]
09. Tháng 12 [0:04:35.36]
10. Đất Việt [0:08:51.56]


Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.