http://**********/f/47737476707e7e74

THUY NGA CD FLAChttp://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/12/thuy-nga-cd-collection.html
https://sites.google.com/site/yeunhac24h/thuy-nga-flac
TNCD 001: Dạ Vũ Paris 1 – Tóc Mây (1988) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-001-various-artists-da-vu-paris-1.html
TNCD 002: Hương Lan – Khi Đã Yêu (1991) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-002-various-artists-huong-lan-khi.html
TNCD 003: Tiếng Hát Họa Mi – Em Đi Rồi (1988) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-003-various-artists-tieng-hat-hoa.html
TNCD 004: Various Artists – Chuyện Một Người Đi (1989) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-004-various-artists-chuyen-mot.html
TNCD 006: Various Artists – Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (1989) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-006-various-artists-nuoc-non-ngan.html
TNCD 007: Various Artists – Dạ Vũ Tóc Mây 2 (1989) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-007-various-artists-da-vu-toc-may.html
TNCD 008: Various Artists – Áo Tím Ngày Xưa [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-008-various-artists-ao-tim-ngay.html
TNCD 009: Various Artists - Em Là Tất Cả (1989) [Flac]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-009-various-artists-em-la-tat-ca.html
TNCD 010: Various Artists - Cho Em Quên Tuổi Ngọc (1989) [Flac]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-010-various-artists-cho-em-quen.html
TNCD 011: Various Artists - Nhật Trường &Thanh Lan – Vĩnh Biệt Em (1989) [Flac]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-011-various-artists-nhat-truong.html
TNCD 012: Various Artists - Tuyệt Phẩm Song Ca – Lời Cuối Cho Em (1990) [Flac]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-012-various-artists-tuyet-pham.html
TNCD 013: Various Artists - Hương Lan – Nụ Hoa Nhỏ (1989) [Flac]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-013-various-artists-huong-lan-nu.html
TNCD 014: Various Artists - Họa Mi –Tình Sầu (1988) [Flac]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-014-various-artists-hoa-mi-tinh.html
TNCD 015: Various Artists - Nhạc Trẻ - Missing You (1990) [Flac] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-015-various-artists-nhac-tre.html
TNCD 016: Various Artists - Tình Khúc NS.Trịnh Công Sơn - Này Em Có Nhớ (1991) [Flac] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-016-various-artists-tinh-khuc.html
TNCD 017: Various Artists - Công Thành & Lyn - Nhạc Khiêu Vũ - Bé Yêu (1991) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-017-various-artists-cong-thanh-lyn.html
TNCD 018: Various Artists - Họa Mi – Nghìn Trùng Xa Cách (1991) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-018-various-artists-hoa-mi-nghin.html
TNCD 019: Various Artists - Ái Vân & Elvis Phương - Bài Tango Cho Em (1991) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-019-various-artists-ai-van-elvis.html
TNCD 020: Various Artists - Dạ Vũ Nhạc Trẻ - Luân Vũ Ngày Mưa(1991) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-020-various-artists-da-vu-nhac-tre.html
TNCD 021: Various Artists - Paris By Night 12 (1991) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-021-various-artists-paris-by-night.html
TNCD 022: Various Artists - Chuyến Xe Ba Người (1991) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-022-various-artists-chuyen-xe-ba.html
TNCD 023: Various Artists - Hương Lan & Chế Linh - Người Xa Người (1991) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-023-various-artists-huong-lan-che.html
TNCD 024: Various Artists - Don Hồ – Xin Mãi Còn Yêu (1992) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-024-various-artists-don-ho-xin-mai.html
TNCD 025: Various Artists - Hương Lan & Thái Châu - Cay Đắng Tình Đời (1992) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-025-various-artists-huong-lan-thai.html
TNCD 026: Various Artists - Họa Mi & Ái Vân - Chỉ Là Giấc Mơ Qua (1992) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-026-various-artists-hoa-mi-ai-van.html
TNCD 027: Various Artists - Dalena - Lệ Đá (1992) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-027-various-artists-dalena-le-1992.html
TNCD 028: Various Artists - Anh Khoa & Họa Mi - Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (1992) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-028-various-artists-anh-khoa-hoa.html
TNCD 029: Various Artists - Tình Vào Thu (1992) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-029-various-artists-tinh-vao-thu.html
TNCD 030: Various Artists - Ái Vân - Ngày Ấy Xa Nhau (1992) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-030-various-artists-ai-van-ngay-ay.html
TNCD 031: Various Artists - Thái Châu & Hương Lan 2 - Anh Yêu Em (1992) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-031-various-artists-thai-chau.html
TNCD 032: Various Artists - Dalena & Thái Châu - Cỏ Úa (1992) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-032-various-artists-dalena-thai.html
TNCD 033: Various Artists - Elvis Phương & Dalena - Chút Ân Tình Mong Manh (1992) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/08/tncd-033-various-artists-elvis-phuong.html
TNCD 034: Various Artists - Don Hồ & Ngọc Huệ - Hạnh Phúc Trong Tim(1992) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-034-various-artists-don-ho-ngoc.html
TNCD 035: Various Artists - Hòa Tấu Kevil Khoa – Em Đi (1992) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-035-various-artists-hoa-tau-kevil.html
TNCD 036: Various Artists - Nhạc Tiền Chiến Và Quê Hương (1993) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-036-various-artists-nhac-tien.html
TNCD 037: Various Artists - Ái Vân - Nuối Tiếc (1993) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-037-various-artists-ai-van-nuoi.html
TNCD 038: Various Artists - Đon Hồ - Giấc Mơ Ngày Mai (1993) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-038-various-artists-on-ho-giac-mo.html
TNCD 039: Various Artists - Liên Khúc Paris By Night 1 (1993) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-039-various-artists-lien-khuc.html
TNCD 040: Various Artists - Dalena & Anh Khoa - Ngày Tân Hôn (1993) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-040-various-artists-dalena-anh.html
TNCD 041: Various Artists - Ngọc Trọng - Đêm Cô Đơn (1993) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-041-various-artists-ngoc-trong-em.html
TNCD 042: Various Artists - Đon Hồ & Dalena - Thầm Kín (1993) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-042-various-artists-on-ho-dalena.html
TNCD 043: Various Artists - Duy Trác - Còn Tiếng Hát Gửi Người (1993) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-043-various-artists-duy-trac-con.html
TNCD 044: Various Artists - The Best Of Paris By Night (1993) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-044-various-artists-best-of-paris.html
TNCD 045: Various Artists - Trò Chơi Tội Lỗi (1993) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-045-various-artists-tro-choi-toi.html
TNCD 046: Various Artists - Phạm Duy 1-Ngày Đó Chúng Mình (1993) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-046-various-artists-pham-duy-1.html
TNCD 047: Various Artists - Phạm Duy 2 – Kỷ Niệm (1993) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-047-various-artists-pham-duy-2-ky.html
TNCD 048: Various Artists - Tình Ca Ngô Thụy Miên (1993)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-048-various-artists-tinh-ca-ngo.html
TNCD 054: Various Artists – Sad without you (1994)[Flac]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-054-various-artists-sad-without.html
TNCD 057: Various Artists - 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương 1 – Em Đi Rồi (1994) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-057-various-artists-40-nam-am-nhac.html
TNCD 069: Various Artists – Văn Phụng 2 – Ghé Bến Sài Gòn (1994)[Flac]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-069-various-artists-van-phung-2.html
TNCD 068: Various Artists – Văn Phụng 1 – Tiếng Hát Với Cung Đàn (1994)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-068-various-artists-van-phung-1.html
TNCD 070: Various Artists – Don Hồ, Diễm Liên - Vĩnh Biệt Mùa Hè (1995)[Flac] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-070-various-artists-don-ho-diem.html
TNCD 073: Various Artists – 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương 3 – Một Đời Tan Vỡ (1995)[Flac] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-073-various-artists-40-nam-am-nhac.html
TNCD 074: Various Artists – 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương 4 – Những Gì Cho Em (1995)[Flac]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-074-various-artists-40-nam-am-nhac.html
TNCD 075: Various Artists – Nguyễn Hưng & Dalena - Duyên kiếp (1995) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-075-various-artists-nguyen-hung.html
TNCD 090: Various Artists - Don Hồ – Dòng Đời [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-090-various-artists-don-ho-dong-oi.html
TNCD 093: Various Artists - Ý Lan – Nỗi Nhớ Muộn Màng (1995)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-090-various-artists-y-lan-noi-nho.html
TNCD 099: Various Artists–20 Năm Tình Cũ (1995)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-099-various-artists20-nam-tinh-cu.html
TNCD 100: Various Artists –Don Hồ - Ru Em (1995)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-100-various-artists-don-ho-ru-em.html
TNCD 101: Various Artists –Hoà Tấu Rumba – Trả Lại Em(1995)[FLAC]
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-101-various-artists-hoa-tau-rumba.html
TNCD 116: Various Artists – Thế Sơn – Chiều Không Có Em (1996)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-116-various-artists-son-chieu.html
TNCD 131: Various Artists – Ngô Thụy Miên – Riêng Một Góc Trời (1996)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-131-various-artists-ngo-thuy-mien.html
TNCD 149: Various Artists – Liên Khúc Rumba & Cha cha cha – Ngày Xưa Anh Nói (1997)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-149-various-artists-lien-khuc.html
TNCD 159: Various Artists – Liên Khúc Paris By Night 8 - Never Fall In Love [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-159-various-artists-lien-khuc.html
TNCD 160: Various Artists –Don Hồ - Vực Sâu Hạnh Phúc (1998)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-160-various-artists-don-ho-vuc-sau.html
TNCD 165: Various Artists –Don Hồ & Châu Ngọc – Một Thuở Yêu Người (1998)[FLAC]
TNCD 175: Various Artists – Liên Khúc Rumba & Chachacha Về Miền Tây (1998)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-175-various-artists-lien-khuc.html
TNCD 171: Various Artists – Yêu Lầm(1998)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-171-various-artists-yeu-lam1998flac.html
TNCD 184: Various Artists – Nhạc Khiêu Vũ 4 (1999) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-184-various-artists-nhac-khieu-vu.html
TNCD 186: Various Artists – Hoàng Thi Thơ 3 - Hình Ảnh Người Em Không Đợi (1999) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-186-various-artists-hoang-thi-tho.html
TNCD 201: Various Artists – Tình Khúc Vượt Thời Gian – Trên Da Tình Yêu (1999)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-201-various-artists-tinh-khuc-vuot.html
TNCD 216: Various Artists – Phi Nhung & Mạnh Quỳnh – Căn Nhà Màu Tím (2000)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-216-various-artists-phi-nhung-manh.html
TNCD 219: Various Artists – The Best Of Don Hồ - In Japan (2000) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-219-various-artists-best-of-don-ho.html
TNCD 251: Various Artists – Thất Tình (2001) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-251-various-artists-that-tinh-2001.html
TNCD 283: Various Artists – Chiều Bên Đồi Sim (2002)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-283-various-artists-chieu-ben-oi.html
TNCD 301: Various Artists – Nguyễn Hưng – Trái Tim Tình Si [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-301-various-artists-nguyen-hung.html
TNCD 343: Various Artists – Xuân Họp Mặt (2005) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-343-various-artists-xuan-hop-mat.html
TNCD 347: Various Artists–Chị Đi Tìm Em (2005) [Flac]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-347-various-artists-chi-i-tim-em.html
TNCD 370: Various Artists – Rước Xuân Về Nhà (2006) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-370-various-artists-ruoc-xuan-ve.html
TNCD 385: Various Artists– Khúc Hát Ân Tình (2006)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-385-various-artists-khuc-hat-tinh.html
TNCD 389: Various Artists – Cánh Cò Quê Hương (2007) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-389-various-artists-canh-co-que.html
TNCD 399: Various Artists – Liên Khúc Quê Hương (2007) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-399-various-artists-lien-khuc-que.html
TNCD 413: Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam Vol.1 (2...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/10/tncd-413-chan-dung-nguoi-phu-nu-viet.html
TNCD 414: Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam Vol.2 (2...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/10/tncd-414-chan-dung-nguoi-phu-nu-viet.html
TNCD 421: Various Artists –Thương Hoài Ngàn Năm (2008)[Flac]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-421-various-artists-thuong-hoai.html
TNCD 424: Various Artists – Sài Gòn (2008) [Flac] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-424-various-artists-sai-gon-2008.html
TNCD 459: Various Artists – Cánh Thiệp Đầu Xuân (2010) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd459-various-artists-canh-thiep-au.html
TNCD 484: Various Artists – Mộng Chiều Xuân (2011) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-484-various-artists-mong-chieu.html
TNCD 485: Various Artists – Bài Ca Tết Cho Em (2011) [Flac]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-485-various-artists-bai-ca-tet-cho.html
TNCD 491: Various Artists – Đèn Khuya (2011)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-491-various-artists-en-khuya.html
TNCD 507: Various Artists – Người Tình (2012) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-507-various-artists-nguoi-tinh.html
TNCD 509: Various Artists – Hạ Vy, Duy Trường & Mai Thiên Vân - Chung Vầng Trăng Đợi (2012) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-509-various-artists-ha-vy-duy.html
TNCD 517: Various Artists - Hai Đứa Giận Nhau (2013)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-517-various-artists-hai-ua-gian.html
TNCD 520: Various Artists - Ánh Minh - Sunrise (2013) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-520-various-artists-anh-minh.html
TNCD 522: Various Artists - Trả Lại Anh (2013) [FLAC] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-522-various-artists-tra-lai-anh.html
TNCD 526: Various Artists - Trường Vũ & Mai Thiên Vân - Nhật Ký Đời Tôi (2013) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-526-various-artists-truong-vu-mai.html
TNCD 529: Various Artists - Bông Cỏ May (2013) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/10/tncd-529-various-artists-bong-co-may.html
TNCD 533: Various Artists - Duyên Quê (2014) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/10/tncd-533-various-artists-duyen-que-2014.html
TNCD 537: Various Artists – Bằng Kiều & Minh Tuyết – Lâu Đài Tình Ái (2014)[FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-537-various-artists-bang-kieu-minh.html
TNCD 538: Various Artists – Duy Trường - Tình Theo Gió Bay (2014) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-538-various-artists-duy-truong.html
TNCD 539: Various Artists – Bảo Khánh – Đêm Trao Kỷ Niệm (2014) [FLAC]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/09/tncd-539-various-artists-bao-khanh-em.html
TNCD 540 : Various Artists – Đời Đá Vàng (2014)[FL...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/10/tncd-540-various-artists-oi-vang.html
TNCD541: Various Artists - Top Hits 64 - Sài Gòn, ...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/10/tncd541-various-artists-top-hits-64-sai.html
TNCD542 : Various Artists – Chuyện Vườn Sầu Riêng ...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/10/tncd542-various-artists-chuyen-vuon-sau.html
TNCD543: Various Artists - Top Hits 63 - Mộng Sầu ...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/10/tncd543-various-artists-top-hits-63.html
TNCD544: Quang Lê & Lam Anh – Sao Anh Nỡ Đành Quên...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/10/tncd544-quang-le-lam-anh-sao-anh-no-anh.html
TNCD551: Various Artists - Top Hits 67 - Chia Tay Chiều Đông (2015) [MP3 320Kbps]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/03/tncd551-various-artists-top-hits-67.html
TNCD – Lương Tùng Quang – Xin Em Nụ Cười (2014)[MP...http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/10/tncd-luong-tung-quang-xin-em-nu-cuoi.html
TNCD546 – Mai Thiên Vân & Tuấn Quỳnh - Kẻ Đến Sau ... http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2014/11/tncd546-mai-thien-van-tuan-quynh-ke-en.html
TNCD550: Various Artists - Top Hits 66 - Phố Mùa Đông (2015) [MP3 320Kbps] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/03/tncd550-various-artists-top-hits-66-pho.html
TNCD554: Ngọc Anh - Cám Ơn Người Tình (2015) [MP3 320Kbps] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/03/tncd554-ngoc-anh-cam-on-nguoi-tinh-2015.html
TNCD: Y Phụng & Kim Tiểu Long - Dấu Chân Kỷ Niệm (2015) [MP3 320Kbps] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/06/tncd-y-phung-kim-tieu-long-dau-chan-ky.html
TNCD559: Hoàng Nhung & Ngọc Ngữ - Con Đường Xưa Em Đi (2015) [MP3 320Kbps]http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/07/tncd559-hoang-nhung-ngoc-ngu-con-uong.html
TNCD560: Duy Trường - Thất Tình (2015) [MP3 320Kbps] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/07/tncd560-duy-truong-that-tinh-2015-mp3.html
TNCD553: Various Artists - Top Hits 68 - Tóc Xưa (2015) [MP3 320Kbps] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/08/tncd553-various-artists-top-hits-68-toc.html
TNCD557: Various Artists - Top Hits 69 - Tôi Là Người Việt Nam (2015)http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/08/tncd557-various-artists-top-hits-69-toi.html
TNCD561: Nét Đẹp Á Đông (2015) [MP3 320Kbps] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/11/tncd561-net-ep-ong-2015-mp3-320kbps.html
TNCD562: Nếu Biết Tình Yêu (2015) [MP3 320Kbps] http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2015/11/tncd562-neu-biet-tinh-yeu-2015-mp3.html