Tôi hay nghe nhạc bằng computer với phần mềm Foobar . Những chuẩn nhạc SACD , DVDA , Lossless...đuôi .iso , .AOB...thì làm sao nghe bằng Foobar được .??? Nay tôi đã gom sẵn cho các bạn nào thích xai Foobar như tôi , khỏi phải đi kiếm nhe

*** foobar2000_v1.3.9+plugin+code pack

Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.

View more random threads: